Hestemøg omdannes til biobrændsel

(LANDBRUG SYD) Træpillesmuld, hestemøg og et naturligt middel der neutraliserer ammoniak er ingredienserne i en nyt, billigt og miljøvenligt biobrændsel til især hestefolket, som de selv kan lave.

Hos JMC Quarter Horses i St. Anslet ved Haderslev er det hestene selv der sørger for varmen i staldene, men også indenfor i boligen hos indehaverne Jens og Marianne Christensen. Og det er Marianne selv, der har fundet på en både speciel, men også genial løsning på billigt biobrændsel.

Metoden går i alt sin enkelhed ud på, at hun i stedet for at fjerne materialet fra hestenes bokse, i stedet blot fjerner de største hestepærer og fordeler så resten. Et lag friskt træpillesmuld strøs sammen med en pulverblanding baseret på naturlige mineraler over, og hesten lukkes så igen ind. Det er hesten, der stamper materialet sammen til en ensartet hård masse, og mineralpulveret neutraliserer ammoniakken og gør det til et »dødt« materiale, der herefter kan tørres og brændes i Marianne Christensens Reka-stokerfyr.

- Man kan sagtens anvende almindelige træpiller, men træpillesmuldet er billigere og virker lige så godt. Mange er måske bekymrede for støvet fra smuldet, men det skader ikke hesten. Den er fra naturens hånd vandt til støv og støvbader, hvor den kan komme til det, forklarer Marianne Christensen, der officielt har fået godkendt sit produkt som naturligt biobrændsel.

Hun er gået i gang med at sætte fremstillingen og salget af det naturlige tilsætningsstof i system. Det sker sammen med virksomheden Hjaltelin Agro i Kolding, hvor Ole Hjaltelin sammen med Marianne Christensen skal stå for markedsføringen og salget af produktet, der har fået navnet »Fair Horse Bedding«.

Det var oprindeligt det store arbejde med at muge ud i hesteboksene hver dag og det meget arbejde med at fjerne, flytte og komme af med hestemøget, der fik Marianne Christensen på ideen om, at det måtte kunne gøres enklere, samtidig med, at man kunne bruge materialet til noget fornuftigt:

- Ideen med »at brænde lortet af« har været i mine tanker i fire år, og det var det der fik mig til begynde at tænke over, hvordan man samtidig kunne slippe for at muge ud i boksen hver dag, husker Marianne.

I dag behøves boksen kun at blive tømt en gang om året og det sammentrampede materiale er allerede herfra lugtfrit og tørt nok til at kunne brændes.

- Man kan også vælge at lægge det til tørre. Uanset hvad kan Reka-fyret »tygge« det og brænde det, forklarer Marianne Christensen.

Hendes eget regnestykke viser, at investeringen på de cirka 120.000 kroner til fyret er tjent hjem på bare tre år ved sparede udgifter til opvarmning af de 300 m² ejendom.

Indehaver af Hjaltelin Agro, Ole Hjaltelin, oplyser, at træpiller og træsmuld i sig selv er et meget billigt alternativ til olieopvarmning. Sammenlignet med olie ligger træpillerne prismæssigt kun på mellem 40 og 50 procent, mens træsmuldet er helt ned på 30 procent af olieprisen. Og med de fortsat stigende oliepriser øges forskellen.

Det var faktisk lidt af et tilfælde der gjorde, at Marianne Christensen blev opmærksom på træsmuld og dets anvendelsesmuligheder i hestestalden og stokerfyret:

- Jeg stod og skulle bruge en ny sending træpiller, men alt var udsolgt. Til gengæld kunne jeg få træpillesmuld, og det var sådan jeg blev opmærksom på det, forklarer Marianne Christensen.

Træpillesmuld er som navnet antyder, det smuld og stumper der sies fra træpillerne. Og altså perfekt til fremstillingen af det nye »gødnings-brændsel«.

- Man kunne sagtens benytte det i visse kvægstalde også. Til gengæld vil det være mere problematisk at benytte det i de moderne svinestalde.

Både Ole Hjaltelin og Marianne Christensen understreger, at det derfor også kun er hesteejerne der er målgruppen på nuværende tidspunkt.

- Det er hvad vi vurderer markedet til at kunne klare, forklarer Ole Hjaltelin, der sammen med Marianne Christensen gerne hører fra interesserede omkring den nye fyringsmetode, hvor de kan tilbyde enten en blanding af smuld og mineralpulver eller blot mineralpulveret alene.

Marianne Christensen oplyser, at der skal bruges omkring 40 kg smuld og 250 gram mineralpulver pr. hest. Samtidig anslår hun det sparede arbejde i hestestalden til at ligge et sted mellem 50 og 60 procent. Samtidig fungerer det som et godt underlag for hesten at stå og gå på i boksen.

06-43-sy

Læs også