500 kilometer trampesti

På søndag den 17. oktober er der mulighed for en udflugt for hele familien, når Spor i Landskabet holder Sporenes dag. De gratis naturoplevelser er for hele familien, når de 25 udvalgte spor landet over byder på særlige arrangementer.

De 25 spor med arrangementer kan ses på www.spor.dk, hvor man også kan læse mere om Sporenes Dag og Spor i Landskabet.

Sporenes Dag vil samtidig markere åbningen af ni nye spor. Dermed vil det samlede antal spor komme op på 123 og den samlede distance vil være på mere end 500 kilometer. Så der er lagt op til en god gåtur.

På de 25 udvalgte spor vil naturvejledere, gårdejere eller skovejere være til stede og fortælle om sporet og landskabet omkring det. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål under gåturen. Og selvfølgelig at nyde den danske natur på tætteste hold.

De øvrige 98 Spor i Landskabet er naturligvis også åbne for dem, der ønsker frisk luft og motion samt en god oplevelse.

Sporenes Dag er arrangeret af projekt Spor i Landskabet, som er med til at fremme dialogen mellem de, der lever af at dyrke jorden, og de, der bruger naturen til friluftsliv. Organisationerne bag projektet forsøger dermed at bygge bro mellem land og by, og her er Sporenes Dag et vigtigt element.

Det første spor blev åbnet i 1997. Sporene etableres frivilligt og gerne i et samarbejde mellem lodsejer og lokale borgere. Spor i Landskabet er et samarbejde mellem Landbrugsraadet, Friluftsrådet, Amtsrådsforeningen, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Landdistrikternes Fællesråd og Skov- og Naturstyrelsen.

Læs også