Ny formand skal samle foreningen

(LANDBRUG SYD) Som nyvalgt formand for Horsens Landbrugsforening skal gdr. Svend Nielsen, Ølsted, samle bestyrelsen og foreningen efter et år med splid og kritik af den hidtidige formand, Holger Hedelund Poulsen.

Et års splid og intern kritik af formand for Horsens Landbrugsforening, Holger Hedelund Poulsen, kulminerede i sidste uge, hvor der var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, der fandt sted på Scandic Hotel Bygholm i Horsens.

Balladen startede for alvor, da Holger Hedelund i en avisartikel som formand for foreningen og kvægmand, udtalte sig omkring debatten om svineproduktionen, hvor han erkendte, at problematikken omkring væksten i svineproduktionen i Danmark også er noget, som landbruget bør involvere sig i og tage et medansvar for.

Det faldt både en del medlemmer og bestyrelsesmedlemmer af Horsens Landbrugsforening så meget for brystet, at de siden har taget afstand til formanden. Forleden meddelte Holger Hedelund Poulsen så, at han ønskede at trække sig fra både formandsposten og bestyrelsen.

I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling i sidste uge, gav Holger Hedelund Poulsen i en kort redegørelse for forsamlingen klart udtryk for, at han både er vred og skuffet over de reaktioner hans udtalelse om svineproduktionen har udløst i foreningen – en udtalelse han ikke fortryder:

- Det er en formands ret og pligt at udtale sig – også selv om det er om kontroversielle emner, sagde Holger Hedelund Poulsen, der i øvrigt ikke ønskede at kommentere de mange personlige angreb på ham yderligere.

Skulle nogen gå rundt og tro, at den massive kritik havde givet andre mod på at gå ind i formands- og bestyrelsesarbejde, må de tro om igen. Der måtte hele tre runder til før en ny formand samt nye bestyrelsesmedlemmer kunne vælges.

Svend Nielsen, Ølsted, blev forslået til formand og blev enstemmigt valgt. Det skete efter at næstformand David Stenvang, Ølsted, havde været på talerstolen og anbefalet netop Svend Nielsen, samtidig med, at han tilbageviste alle rygter om, at han selv bejlede til formandsposten.

Og Svend Nielsen selv gav efter generalforsamlingen udtryk for, at valget af ham til formandsposten kom som lidt af en overraskelse, men han er klar til opgaven:

- Nu skal vi have arbejdstøjet på og have gang i foreningen igen. Det er vigtigt at komme videre og få den gode stemning og sammenholdet tilbage, sagde Svend Nielsen umiddelbart efter konstitueringsmødet, der fandt sted straks efter generalforsamlingen.

Sammen med David Stenvang skal den nye formand nu i gang med det arbejde. Og for Svend Nielsens vedkommende er formandsposten godt nok ny. Til gengæld har han masser af erfaring fra bestyrelsesarbejdet, da han i perioden 1988–2002 netop har siddet i bestyrelsen i Horsens Landbrugsforening.

Foruden Svend Nielsen blev Flemming Andersen, Rårup, valgt til bestyrelsen. Til planteavlsudvalget blev Thomas Nørgaard, Underup, valgt, mens Henrik Nielsen, Vinten, blev valgt til samfundskontaktudvalget.

Kun omkring 100 af Horsens Landbrugsforenings godt 600 medlemmer var mødt op til den ekstraordinære generalforsamling. Måske lidt overraskende, for der var ellers nok af betydelige ting på dagsordenen.

Foruden en afklaring af fremtidig bestyrelse og formand – i hvert fald indtil marts næste år – trænger spørgsmålet om en sammenlægning af foreningerne bag LRØ sig på, hvor en fusion mellem Horsens Landbrugsforening og Vejle-Fredericia Landboforening blev nævnt som et muligt alternativ til én stor samlet fusion.

Og den generelle holdning blandt de fremmødte var her, at en stor samlet fusion mellem alle foreningerne var at foretrække på længere sigt. Samtidig var der enighed om, at det arbejde først for Horsens Landbrugsforenings vedkommende kan gå i gang, når man har fået ro i egne rækker. Eller som næstformand, David Stenvang, meget billedligt udtrykte det:

- Vi bør ikke komme ned til Vejle med en blodtud. Derfor bør vi stille med en stærk bestyrelse – om det så først bliver om et år kan jeg ikke sige.

Også den nye formand Svend Nielsen stiller sig positiv overfor en sammenlægning:

- Umiddelbart er vores forening så stor, at den sagtens kunne køre selvstændigt. Men ser man på den indflydelse en større sammenlægning af foreninger ville give, kan jeg godt se ideen i en sammenlægning.

På generalforsamlingen var der dog bred enighed om, at det bliver medlemmerne der får det afgørende ord omkring en mulig sammenlægning af Horsens Landbrugsforening med de øvrige foreninger under LRØ.

Læs også