Tester ny metode for rettidig høst af majsen

Tørstofprocent omkring 30-32 er det optimale ved høsten af majs til ensilage. En tysk model for beregningen afprøves af danske konsulenter i år.

Majs skal ensileres på det rigtige tidspunkt for at opnå mindst mulig tab ved ensilering og en høj foderoptagelse – det vil sige et tørstofindhold på omkring 30-32 procent.

Kvægbrugskontoret ved Vejle Amts Familielandbrug deltager i ny test til vurdering af tørstofprocent i majs, og herfra forklarer kvægbrugskonsulent Lone Eriksen, at der udtages en prøve af majs på hvert af tre kvægbrug hver mandag fra to-tre uger før forventet høst og indtil høst.

Planterne udtages forskellige steder diagonalt i marken efter et skitseret mønster, og prøverne sendes til analyse på Steins Laboratorium.

Lone Eriksen forklarer, at der samtidig med udtagning af prøverne til laboratoriet foretages en vurdering af tørstofprocenten ud fra Pioneer-metoden.

- Først udvælges fem planter samlet i en række tre steder i marken, og så skal vi benytte et plastlamineret skema med metoden, som vi har udleveret.

- Dernæst finder vi den aktuelle kolonne i tabellen ud fra kolbeandelen, om den er lille, middel eller stor, samt ud fra stængelfarven – om den er grøn, gullig eller strågul? Endvidere finder vi den rigtige række i tabellen ud fra kerneudviklingen – dens stadium, farve og indhold.

- Endelig kan den forventede tørstofprocent i hele planten findes, hvor rækken for den vurderede kerneudvikling krydser den aktuelle kolonne. Yderst til højre i rækken kan aflæses procent tørstof i kolbe, og nederst i kolonnen kan aflæses procent tørstof i stængel.

Testmetoden vil blive evalueret senere på året til sammenligning med analyserne og andre kendte metoder.

Om prøverne fra den 27. september meddeler Landscentret for Planteavl, at de første marker nu er ved at være klar til høst, men der er meget store forskelle selv inden for samme geografiske område.

Nogle majsmarker forventes ikke at ville nå målet på 30-32 procent tørstof. I gennemsnit var tørstofindholdet lidt over 27 procent, men med en variation fra 21 til 31 procent.

Regionalt viser prøverne fra Løgumkloster 28,6 procent tørstof, men fra Aabenraa kun 21,1 procent, I det sydvestjyske er der fra 26,0 til 29,5 procent tørstof i prøver fra Ovtrup og Esbjerg.

Mere specificeret oplysning om stivelse- og sukkerindhold samt kilo tørstof pr. FE kan hentes hos konsulenterne eller for abonnenter på Landscentrets LandbrugsInfo.

50-41-sy

Læs også