Kapløbet mellem sorterne er i fuld gang

(Effektivt Landbrug) Resultaterne fra et imponerende antal parceller med sortsforsøg indgår i den løbende offentliggørelse af sorternes rangorden. På internettet kan man følge udviklingen dag for dag.

Det er ikke kun de almindelige høstkarle, der sent om aftenen må afslutte arbejdsdagen dagen med et bad for at blive fri for støv og avner.

Samme procedure har de mange planteavlskonsulenter og forsøgsmedarbejdere behov for, når de i denne tid høster forsøgsparceller og derved producerer højaktuel viden for planteavlen.

Mandag og tirsdag i sidste uge høstede planteavlskonsulent Arne Pedersen og hans to assistenter Peter Mortensen og Steffen Brockstedt et sortsforsøg med 45 forskellige vinterrapssorter på et areal hos Palle Knudsen ved Ørbæk på Østfyn. Parcellerne på Østfyn indgår i de såkaldte Landsforsøg, og for sortsafprøvningerne er kravet, at data og prøveposer straks fremsendes til videre analyse og bearbejdning hos Dansk Landbrugsrådgivning i Skejby ved Århus.

Allerede nu, få dage efter at parcellerne i sortsforsøget blev høstet, kan resultaterne fra Østfyn og de mange andre steder i landet, hvor der i denne tid høstes forsøg, ses på adressen www.sortinfo.dk. Her kan alle med internetadgang følge udviklingen og få del i de resultater, der for den enkelte planteavler kan påvirke valget af den rapssort, der i de kommende uger skal i jorden.

Netop fordi, vinterrapsen med sit tidlige såtidspunkt i efteråret og relativt lille udsædsmængde hurtigt kan oprenses og bringes i distribution, hersker der stor interesse fra både landmænd, sortsejere og distributører for resultaterne fra sortsforsøgene.

I kraft af blandt andre Steffen Brockstedts omhyggelige kørsel med den specielle forsøgsmejetærsker og henholdsvis Peter Mortensens og Arne Pedersens omhyggelige notater, prøveudtagninger og resolutte fremsendelse til laboratoriet i Skejby af prøveposer, kan planteavlerne allerede to til tre dage efter, at parcellerne er høstet, få adgang til resultaterne.

Når de mange og omhyggeligt mærkede prøver fra forsøgsmarken næste morgen ankommer til laboratoriet i Skejby, renses de for urenheder og analyseres for vandprocent og olieindhold med videre.

Samtidigt sørger den forsøgsansvarlige for det pågældende forsøg for at indtaste udbyttemålinger for hver eneste parcel fra forsøgsmejetærskerens elektroniske vejesystem. Eksempelvis optræder alle de 45 rapssorter i den østfynske forsøgsmark med tre gentagelser.

Når der er korrigeret for frarensning, vandindhold og resultaterne af de øvrige analyser foreligger, går en omfattende databehandling i gang.

Den statistiske bearbejdning af resultaterne samles og offentliggøres først, når der er sket en såkaldt validering. Ifølge afdelingsleder og ansvarlig for sortsafprøvningerne, Jon Birger Pedersen, Dansk Landbrugsrådgivnings afdeling for korn, frø og arealforvaltning i Skejby, er denne validering nødvendig før offentliggørelsen.

- Her kan vi ved at se resultaterne afsløre, om der er sket fejl, eller der er noget, der simpelt hen ikke kan passe. Når denne proces er gennemført, ryger resultaterne ind i databasen og indgår i de resultater, der hele tiden gennem høsttiden opdateres i Sortinfo på Internettet.

Opdateringen af sorternes indeks og dermed indbyrdes rangorden sker normalt en gang i døgnet. I denne tid, hvor det strømmer ind med forsøgsresultater, sker opdateringen dog to gange i døgnet.

Og netop nu i skrivende stund, ligger Monsantos vinterrapssort CWH 055 på en førsteplads med et forholdstal 108 i forhold til målesorten og et udbytte på 5.795 kilo pr. hektar i standardkvalitet med 48,4 procent olieindhold i tørstoffet. Skarpt forfulgt af Castille, ligeledes i Danmark repræsenteret af Monsanto, med forholdstal 107.

Følg selv udviklingen på www.sortinfo.dk de kommende uger. Her findes allerede på nuværende tidspunkt seriøse bud på topscorerne i vinterbyg, mens hvedeforsøgene og de øvrige kornsorter af naturlige grunde endnu ikke er klar for høsten 2004.

Læs også