EU-reformen er ved at tage form

(LANDBRUG SYD) Sønderjysk Landboforening afholder tirsdag 3. august kl. 19.30 et orienteringsmøde i Agerskovhallen om EU-reformens indhold, der efterhånden er ved at tage form.

EU-reformens indhold bliver gennemgået af en af de førende eksperter på området, når Sønderjysk Landboforening i morgen tirsdag inviterer til informationsmøde om EU-reformen i Agerskovhallen: Ole H. Larsen, afdelingschef i Dansk Landbrug. Ole H. Larsen har i hele forløbet været ved bordet og kender derfor alle de mange forhold, der får betydning for landmanden fremover.

Ole H. Larsen kommer ind på hovedelementerne i EU-reformen, cross-compliance, modulation, afkobling af støtten og særlige forhold vedrørende vedvarende græs.

Ole H. Larsen gennemgår også et nyt skattelovforslag om de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med EU-reformen. Der er fremsat et lovforslag, som netop nu er i høring. Der kan derfor ikke gives nogen endelige svar på konsekvenserne - men kun, hvad vi forventer.

Endelig runder Ole H. Larsen sit indlæg af med en gennemgang af den nationale reserve og hvad den forventes brugt til. Herunder kommer han ind på forrunden for kvægbrugere her i efteråret. Ole H. Larsen understreger, at gennemgangen er baseret på, »hvordan vi forventer, reformen kommer til at virke«. De sidste søm er ikke slået i endnu, og derfor kan der stadig ske ændringer

Efter Ole H. Larsens indlæg vil eksperter fra Sønderjysk Landboforening gennemgå forskellige eksempler på, hvad reformen kommer til at betyde i praksis for forskellige grupper af landmænd. Brian Lambertsen gennemgår de muligheder, en bortforpagter har for at »sikre« sig støtterettighederne i forbindelse med bortforpagtning af et areal til en svineproducent eller planteavler: Skal der udarbejdes et tillæg til en eksisterende forpagtningskontrakt eller skal kontraktens skiftes ud med en pasningsaftale og gylleaftale. Brian Lambertsen berører også de særlige forhold vedrørende braklægningen.

Martin B. Kristensen gennemgår et eksempel med en mælkeproducent og berører de samme emner. Herudover kommer Martin B. Kristensen ind på en mulighed, hvor en tredje person indtræder i forpagtningsforholdet for at undgå en udtynding af okse- og mælkepræmier, der ellers ville falde på det tilforpagtede jord. Martin kommer også ind på særlige forhold for økologer og kvægbrug, der er solgt i periode 2000-2004.

Efterlønsmodtagere er i en ganske særlig situation her, hvor EU-reformen er ved at tage endelig form. Desværre er alle forhold i relation til de efterlønsmodtagere og andre, der har bortforpagtet jord ikke endelig på plads. Sønderjysk Landboforenings eksperter på området gennemgår det, som man kender til på nuværende tidspunkt.

Informationsmødet prøver at afdække de forskellige spørgsmål, der helt naturligt rejser sig hos mange landmænd. Mød derfor op og få den seneste viden præsenteret.

Der bliver næppe plads til at besvare alle de mange helt konkrete spørgsmål, som de forskellige mødedeltagere helt naturligt har, men der forsøges svaret i de overordnede træk. I løbet af efteråret skulle de forskellige forhold forventeligt falde på plads - og så er det helt naturligt at kontakte det eksperthold, som Sønderjysk Landboforening har etableret for at klare de mange forskellige tvivlsspørgsmål, som foreningens medlemmer står med.

Læs også