Fødevareministeren: Nej til roe-støtte

(Effektivt Landbrug) Der er en mulighed for at sikre sig betalingsrettigheder for sukkerroearealer og alligevel frasige sig hektarstøtte i referenceåret, siger fødevareministeren, der vil sige nej tak til EU-støtte til sine sukkerroer.

- Det er tale om en utilsigtet støtte til sukkerroedyrkerne, og det har alle parter hele tiden været enige om, siger fødevareminister Mariann Fisher Boel til Effektivt Landbrug og står samtidig fast på den opfordring, hun for et par uger siden gav til sukkerroedyrkerne om at undlade at søge støtte til deres sukkerroearealer.

På spørgsmålet om ministeren selv derhjemme på godset Østergård i Munkebo vil søge EU-arealtilskud til de cirka 30 hektar med sukkerroer, hun og hendes mand skal dyrke i 2005, lyder svaret uden tøven.

- Nej, naturligvis gør vi ikke det.

Teknisk set er der nemlig slet ikke de problemer med at undlade at søge EU-støtten i 2005, som det ellers har været hævdet.

- Landmanden skal blot søge betalingsrettigheder for hele sit areal og så - når selve ansøgningen om støtten skal indsendes den 21. april – undlade at ansøge om støttebeløbet for det areal, man har sukkerroer på.

- Andet er jo ikke rimeligt. Sukkeroerne er jo i forvejen langt den bedste afgrøde for mange planteavlere, og derfor bør de ikke få arealstøtten oveni. I reglerne for reformen er det sådan, at man blot inden for tre år skal udnytte sine støtterettigheder for at bevare den til sit sukkerroeareal, lyder forklaringen fra ministeren.

Sukkerroedyrkernes formand Jørn Dalby, Gedser, vil ikke følge fødevareministerens storsind.

- Jeg vil holde fast i min opfordring til sukkeroedyrkerne om at de skal søge de tilskud, de er berettiget til, lyder det promte fra formanden fra Falster.

Læs også