Dommerne i aktion

(Landbrug Syd) I nogle klasser på dyrskuet i Aabenraa var der tæt løb mellem topdyrene, og der måtte mange diskussioner til, før topplaceringerne var afgjort.

De går rundt og vurderer. Der diskuteres og gestikuleres. De må ned på knæ for at se yveret efter i sømmene. Der tages en ny drøftelse. Igen er de en tur rundt om køerne. Tvivlen er helt klar til stede – hvilken af køerne skal helt til tops.

Vi snakker om de to dommere, Ole Sørensen, Ravning, og Sven Otto Jensen, Gørding, der er i gang med bedømmelsen af de udstillede jersey.

- Opgaven er svær især her blandt de yngre køer, erkendte Ole Sørensen, men der skulle jo træffes en afgørelse, og selvom om køerne var meget lige, lykkedes det at finde den efter dommernes vurdering bedste, der som omtalt i sidste uge tilhører I/S C. & P. Asmussen, Nis Thuesensvej 15, Aller ved Christiansfeld.

Ole Sørensen giver i øvrigt udtryk for, at der var tale om et dyrskue med gode køer, men i enkelte klasser havde han gerne set en større deltagelse, så der var flere at vælge imellem.

Læs også