Smil på »Store Nabodag«

(LANDBRUG SYD) Gårdejer ved Vamdrup er klar til igen at invitere naboer indenfor – Dansk Landbrug retter kritik mod landmænd, der droppede arrangementet efter at have modtaget materiale.

- Det gik rigtig godt, og det er noget, vi godt kunne finde på at gøre igen.

Sådan lyder meldingen fra gårdejer Troels Slumstrup, der sammen med hustruen Tove bød velkommen til naboerne på det landsdækkende arrangement, Store Nabodag. 25 indbydelser var afleveret personligt eller lagt i postkasserne hos naboerne til Ryttergaarden på Vesterbyvej 3 ved Vamdrup.

- Vi havde besøg fra de 16 af naboerne, og det er godt, når vi også tager i betragtning, at det er sæson for konfirmationer, noterer Troels Slumstrup, der talte det til i alt 39 gæster.

- Mange af naboerne er nogle, man i det daglige blot hilser på. Her var der lejlighed til at sætte sig ned og få en snak, og alle hyggede sig, lyder det med tilfredshed fra Troels Slumstrup, der betegner arrangementet som et rigtig godt initiativ.

Ud over snakken var gæsterne selvfølgelig også rundt og se bedriften, der består af 80 sortbrogede køer i en løsdriftsstald og 70 hektar jord plus en forpagtning på 15 hektar. Dertil kommer et par heste og adskillige hobbydyr som fugle, høns, fasaner og geder.

- Nej, her er ikke noget.

Nogenlunde sådan lød det fra de fire første gårde, avisen kontaktede. De tre var ved Egtved, men alle steder var nabodagen droppet:

- Det er skuffende, at disse landbrug melder fra, når de en gang har meldt sig til, og vi ofrer ressourcer på at sende materiale ud og få dem på listen, understreger pressechef i Dansk Landbrug, Hanne Gregersen.

Hun håber, at det kun er i dette område, at der har været landmænd, der har valgt at droppe det efter at have fået tilsendt materialet. Hun lægger ud med at sige, at naboerne blev inviteret indenfor 170 steder, men efter Landbrug Syds oplevelse må hun konstatere, at så tør hun ikke sige, hvor mange gårde, der har haft besøg.

- De steder, jeg har hørt fra, har tilbagemeldingerne været positive. Der er også eksempler på, at et »gnidder« på denne måde er taget i opløbet, fortæller Hanne Gregersen.

Hun glæder sig også over, at initiativet har givet pæn medieomtale og en melding om, at landmænd er sobre folk, der gerne vil i kontakt med omgivelserne.

Læs også