Landlig stemning lige midt i byen

(LANDBRUG SYD) Klap og kærtegn til køer og får, mens politikerne drøftede landbrugspolitik i relation til EU-udvidelsen.

Landbruget prægede Vejle midtby forrige lørdag, hvor maskiner, dyr og landmænd var rykket ind på stenbroen for at præsentere erhvervet.

Det skabte stor opmærksomhed, og tusindvis af folk stimlede sammen for at klappe køer og kalve, se på grise, smage landbrugets produkter, svare på spørgsmål om landbruget – og få en snak med en af de mange landmænd, der sørgede for, at det hele klappede.

Samtidig blev der på viden- og oplevelsescentret Økolariet i Vejle afviklet en konference for indbudte gæster fra kommuner, amter, folketing samt forskellige organisationer over emnet »Er dansk landbrug truet efter EU-udvidelsen«.

Samfundskontaktudvalget i Vejle, City Vejle og Økolariet stod bag arrangementet, som også fandt sted sidste år.

Formanden for samfundskontaktudvalget, gårdejer Per Rasmussen, Jelling, var godt tilfreds med forløbet og den store interesse, folk viste for landbrugets udstilling og tilstedeværelse på Rådhustorvet.

Konferencen om EU-udvidelsen i relation til landbruget fandt sted i Tårnværelset i Økolariet. Indledere var den radikale Elsebeth Gerner Nielsen og præsident for Landbrugsrådet, Peter Gæmelke.

Begge kom ind på de udfordringer og muligheder, der lige nu åbner sig for dansk landbrug efter EU-udvidelsen.

Elsebeth Gerner Nielsen talte bl.a. om dansk landbrugs masseproduktion og bulkvare-fremstilling, monopol-tilstande og de dårlige historier, der kan knyttes til dansk landbrug.

- Vi skal ind på en anden model, som handler om gode råvarer, øget forædling og fødevarer, der ikke bare er gode at spise men også gode at »tænke«. Landbrugsstøtten er blevet en sovepude, som bremser nytænkning i landbruget, lød det.

Peter Gæmelke kom ind på den høje kvalitet i fødevareproduktionen, som gør det muligt at afsætte produkter til Tyskland, England og Japan.

- Maden bliver ikke dårlig, fordi der er tale om en industriel produktion. Her i Danmark har vi afskaffet brugen af antibiotika og vækstfremmere, mens der importeres kød fra andre lande, hvor det fortsat anvendes. At vi kan have svært ved at konkurrere internationalt, er jo bl.a. en konsekvens af den politik, der føres herhjemme, fastslog Peter Gæmelke, der betragtede EU-udvidelsen som en nødvendighed, der vil give fordele og udfordringer.

Efter den landbrugspolitiske dyst skulle han ud i endnu en dyst, nemlig en malkekonkurrence, hvor det gjaldt om at få mest i spanden i løbet af tre minutter. Han stillede op sammen med økolariechef Ole Due, der fik en halv liter i spanden. Det var ikke nok til at slå Peter Gæmelkes 1,5 liter, og præsidenten endte som en klar vinder.

Ko nummer 758 fandt sig roligt i det hele, selv om hun til daglig færdes i mere rolige omgivelser end Vejles midtby. Den megen virak så overhovedet ikke ud til at påvirke jerseykoen det mindste.

Læs også