Arla-resultat næsten halveret

Nedgang i halvårsresultat i mejerikoncernen fra 429 til 290 mio. kroner.

Arla Foods’ resultat for første halvår af regnskabsåret 2003/04 blev på 290 mio. kroner mod et resultat på 429 mio. kroner for den tilsvarende periode sidste år.

Især der det de store omlægninger af EU’s landbrugspolitik samt den skærpede konkurrence, som har påvirket regnskabsresultatet negativt. Derfor ventes også årsregnskabet at blive forringet - til i størrelsesorden 900 mio. kroner.

Allerede i begyndelsen af april besluttede Arla Foods’ bestyrelse at sænke acontoprisen med otte øre til en gennemsnitlig acontopris på 2,14 kr. pr. kg mælk.

Læs også