Plantedirektoratet vil til bunds i toksinproblematikken

(Effektivt Landbrug) Myndighederne går nu i gang med at undersøge de oplysninger om toksiner i kvægfoder, der er dukket op de seneste måneder.

Fødevareministeriet og Plantedirektoratet går nu i gang med at undersøge, om toksiner i kvægfoder kan udgøre en fare for fødevaresikkerheden. Det sker på baggrund af de problemer, som nogle ellers velfungerende danske kvægbesætninger har oplevet gennem de seneste måneder med nedsat produktion, sygdom og dødsfald hos kvæget. - De foreliggende undersøgelser og tal tyder ikke på, at der er problemer med fødevaresikkerheden i forhold til mælk. Men problemet er ikke beskrevet særlig godt på europæisk plan, så det er et nyt problem, vi står overfor. Derfor er det klart, at vi skal have en risikovurdering af det, siger afdelingsleder Morten Ejrnæs, Plantedirektoratet. Ifølge Morten Ejrnæs har vi i Danmark godt styr på en række toksiner, som f.eks. aflatoksiner, derfor går Plantedirektoratet målrettet efter fusariumtoksiner, som er mistænkt for at være årsagen til de opståede problemer i en række kvægbesætninger. Fusariumtoksiner dannes på marken eller i foderet i forbindelse med svampevækst. Toksinerne stammer sandsynligvis fra majsensilage, der udgør en stadig større del af foderet til dansk kvæg.

Hidtil har man ment, at kvæg nemmere kan nedbryde fusariumtoksiner fra foder end andre dyr, men efter de nyeste meldinger om problemer i danske og europæiske kvægbesætninger, ønsker de danske myndigheder nu at få undersøgt, om denne antagelse er rigtig. Noget tyder således på, at kvæg kan optage toksiner, men at det sker i et komplekst samspil af forskellige faktorer; et forhøjet indhold af toksiner i foderet, en ændret fodringspraksis og forekomsten af flere forskellige toksiner, hvoraf nogle nedbryder fordøjelsessystemets forsvarsevne, mens andre står for den egentlige forgiftning. Derfor ønsker Fødevareministeriet og Plantedirektoratet at skaffe et større datagrundlag fra analyse af foder og mælk både fra de besætninger, der har oplevet problemet, og fra besætninger der ikke har. - Vi tager problemet særdeles alvorligt, og vi går nu i gang med at tage foder- og mælkeprøver i otte besætninger, hovedsagelig i Sønderjylland, siger dyrlæge og seniorekspert Tim N. Corell, Plantedirektoratet. Når prøveresultaterne foreligger, vil myndighederne overveje, om der er behov for at regulere, hvor meget fusariumtoksin kvægfoder må indeholde. En fastlæggelse af grænseværdier skal i givet fald bruges i en overgangsperiode, indtil EU har fastlagt harmoniserede regler og fælles grænseværdier. - Vi har bedt EU om at sætte ekstra fart på denne proces, siger Morten Ejrnæs.

Den første kvægbesætning, som Plantedirektoratet vil udtage foder- og mælkeprøver fra, er hos Jan Erik Beekhuiszen i Kibæk. Den hollandske landmand var den første, som gjorde opmærksom på problemet, og han er glad for, at myndighederne nu sætter en undersøgelse i gang. - Det er meget positivt, at myndighederne nu tager fat og undersøger problemet nærmere. Jeg håber også, at det kan bane vejen for en løsning på de store økonomiske problemer, som vi og de andre hårdt ramte besætninger slås med, siger Jan Erik Beekhuiszen.

Læs også