Jobrådgivning under én hat

(LANDBRUG FYN) De fynske Landboforeninger har solgt Jobservice Danmark til Landbrugets Jobrådgivning Danmark.

Med overtagelse pr. 1. maj har De fynske Landboforeninger solgt Jobservice Danmark til Peder Top, som i forvejen er indehaver af Landbrugets Jobrådgivning Danmark (Richardt Hansen’s Eftf.).

Dermed bliver jobrådgivning og -formidling inden for landbruget samlet på ét sted, hvilket dels er mere rationelt og dels harmonerer godt med strukturudviklingen i landbruget.

- Afhændelsen af Jobservice Danmark er sket ud fra en rationel overvejelse, siger De fynske Landboforeningers formand, Niels Hansen, Thorup. Med den igangværende strukturudvikling er der ikke behov for to gange jobservice på Fyn. Vi vurderede, at såfremt det skulle gå med én, var det formålstjenligt at afvikle vores jobformidling, og vi mener, at Peder Top driver en virksomhed med fremtidsperspektiv.

- Da begge virksomheder har et godt produkt med en høj service, var det naturligt, at vi henvendte os til Peder Top, som vi ved, nyder stor tillid inden for landbruget, supplerer regionssekretær Frans Erve, De fynske Landboforeninger. Det, at jobrådgivning og -formidling fremover er samlet på ét sted, vil være en fordel både for medarbejdere og arbejdsgivere, og det åbner flere muligheder omkring kvalitet og service over for begge parter.

Peder Top har stor erfaring med jobrådgivning. 1. oktober 1998 blev han ansat hos den daværende indehaver af Landbrugets Jobrådgivning, Richardt Hansen, der havde beskæftiget sig med området siden midten af 1980’erne. Og 1. april 2000 overtog Peder Top virksomheden, der har kontor i Svendborg.

- I den forløbne tid har vi fået flere »hylder« i vores butik, blandt andet er jeg blevet autoriseret til rekruttering og coaching af ledere til landbruget, fortæller Peder Top. Vi formidler desuden østeuropæiske landbrugspraktikanter i samarbejde med Dalum-Korinth Landbrugsskoler, ligesom vi også formidler medarbejdere til landbrug i USA og Canada.

- Ved at lave denne handel kan vi servicere begge parters kunder på en god måde. Og vi vil fortsat have et tæt samarbejde med Landboungdommen og ungdomskonsulenten - til fordel for alle parter, slutter Peder Top, der understreger, at Jobservice Danmark naturligvis kører videre frem til 1. maj, hvor han overtager virksomheden - og fortsætter den.

Peder Top vil i øvrigt på et senere tidspunkt orientere nærmere om, hvordan fremtidens jobformidling vil være.

Læs også