Husdyrformidling i et presset marked

(LANDBRUG SYD) Husdyrformidling Syd i Rødekro har oplevet pæn fremgang i antallet af omsatte dyr. Til gengæld er omsætningen i penge faldet.

Omsætningen af grise og kælvekreaturer er stigende samtidig med, at omsætningen af kalve er stabil. Til gengæld faldt nettoomsætningen i kroner i Husdyrformidling Syd fra godt 262 mio. kr. i 2002 til 247 mio. kr. i 2003.

Til gengæld blev årets resultat sidste år på knap 179.000 kr. mod blot 83.000 året før. Det kom frem i forbindelse med årsmødet i sidste uge.

I forbindelse med sin beretning kom formand for Husdyrformidling Syd, Aksel Jensen, blandt andet ind på de faldende priser på mælk og svinekød, der har trængt landbruget.

Samtidig kunne han på kvægsiden notere sig, at omsætningen af kælvekreaturer, kvier og tyre til sammen er steget med otte procent, og i år forventer han en tilsvarende stigning. Kalveomsætningen ligger fortsat stabil med 13.500 stk. Men også omsætningen af lam, der er et nicheområde, ligger godt med en omsætning på godt 10.000 stk. - en stigning på 400 i forhold til 2002, og hvor især afsætningen i Sydtyskland går godt.

De lave svinepriser har for alvor kunnet mærkes hos Husdyrformidling Syd – i mere end en forstand.

Forretningsfører Bjarne Brix Jensen kom i sin gennemgang ind på den kendsgerning, at lavkonjunkturen indenfor svinebruget har betydet, at mange små og mellemstore besætninger er blevet solgt og enten stoppet eller overført til en større nabobesætning.

Det har samtidig betydet ændret mønster for tidsintervaller og holdstørrelse, hvilket har betydet krav om større transportbiler hos Husdyrformidling Syd, der sidste år måtte investere i endnu en dobbeltdækker, der kostede omkring 3,2 mio. kr.

Læs også