Prisfald på fast ejendom som skrækscenarium

(LANDBRUG SYD) Formanden for Højderyggens Landboforening, Jens Ravn, roser pengeinstitutterne, fordi de har undgået at udløse en lavine af insolvens.

- Det værste der kan ske er, at vore faste værdier generelt begynder at falde. Det vil være meget uheldigt, hvis vi i hvert sogn får sat en gård til salg, som ikke kan sælges. Hvis det er tilfældet ret længe, vil værdierne på alle de gårde, der ikke skal sælges hurtig falde, og med en deraf løbende lavine mod manglende solvens og likviditetsmangel.

Sådan lød analysen fra gårdejer Jens Ravn, da han i sin egenskab af formand for Højderyggens Landboforening aflagde beretning på foreningens ordinære generalforsamling i sidste uge på Hotel Pejsegården i Brædstrup.

- Størrelsen på de produktionsenheder, vi har i dag, gør, at uanset om det er en nyetableret eller en kollega, der skal overtage ejendommen, er det finansielle behov stort. Der skal herfra lyde en klar opfordring til bankerne om at holde fast i den linie, der er lagt. Jeg tror, vi alle har fordel af den strategi, der er lagt, både for dem, der skal sælge, og for dem, der skal købe, sagde Jens Ravn, der betegnede långiverne arbejdsgang således:

- De stiller krav, kræver gode produktionsresultater, beregner hvad der skal til af likviditet, men er så også parate, fastslog Jens Ravn, som ikke var færdig med lovordene.

Landboforeningen har gennem de sidste par år arbejdet med at sikre afstrømningen fra Uldum Kær, efter henvendelse fra lodsejerne.

- Efter at havde sat fokus på problemstillingen gik vi ind i et meget direkte og konstruktiv samarbejde med amtets teknikere. Vi har i hele forløbet haft en særdeles god samarbejdspartner i Bo Levesen, Vejle Amt, som har formået at holde sagligheden højt, og vi har alle forsøgt at undgå at gøre sagen politisk. Det er lykkedes. Der skal herfra lyde en stor tak til Bo Levesen, og en opfordring til også fremover at arbejde på den måde, roste formanden.

Han havde dermed ydet bankerne og amtet velvilje i nogenlunde samme størrelsesorden, som han bad om på landbrugserhvervets vegne:

- Vi vil kræve goodwill for opnåede resultater og respekt om det erhverv, vi holder så meget af, betonede han fra talerstolen.

Landboforeningsformanden havde dog også ris til Vejle Amt.

- En meget mere uheldig kommunikationsform blev vi mødt af, da Vejle Amt uden dialog med de enkelte lodsejere udpegede yderligere 30.000 hektar til SFL område. Udpegningen var de enkelte steder ikke motiveret og bar i den grad præg af tilfældigheder, sagde Jens Ravn.

De landmænd, der lå i de nyudpegede områder, skulle selv gå på amtets internetside for at undersøge, om de havde fået udpeget nye områder.

- Jeg mener ikke, det er en rimelig informationsmåde, når vi snakker om udpegninger på arealer omfattet af den private ejendomsret, med deraf på sigt mulige rådighedsindskrænkninger. Her var virkelig tale om manglende dialog og mangel på fælles forståelse, påpegede landboformanden.

Goodwill var der heller ikke noget af til resultaterne af arbejdet i det såkaldte nabogeneudvalg, hvor foreningen af gylleramte har siddet med ved forhandlingerne

- Udvalgets anbefalinger er hård kost og usaglig. Det er klart utilfredsstillende, at en selvbestaltet organisation, som foreningen af gylleramte, kan få så stor medindflydelse og plads i udvalgsarbejde. Har vi virkelig med vores adfærd fået åbnet mulighederne for at disse klart useriøse interesseorganisationer får større indflydelse. Det giver stof til eftertanke, funderede formanden.

Læs også