Foderstofgigant formidler lønproduktion af danske svin i Tyskland

(Effektivt Landbrug) Fed dine egne smågrise op i Tyskland og afsæt de slagteklare dyr til et tysk slagteri - til tysk notering - lyder et tilbud til danske svineproducenter. Det kommer fra foderfirmaet Hendrix UTD., der ejes af et af verdens største foderstoffirmaer.

Et af verdens helt store foderstoffirmaer, hollandske Nutreco, tilbyder nu danske landmænd at forpagte slagtesvinestalde i den vestlige del af Tyskland. Det er Nutrecos selskab Hendrix UTD. GmbH i Tyskland, der står bag konceptet.

Ideen er, at man som dansk svineproducent opfeder sine egne smågrise i forpagtede stalde i Tyskland. Der er tale om lønproduktion, hvilket betyder at Hendrix UTD. leverer slagtesvinenes foder, ligesom firmaet formidler kontakten til tyske landmænd, der har tomme produktionsanlæg stående. Forpagter man et anlæg, kan man vælge, om man udelukkende ønsker at bruge lokal arbejdskraft, eller om man selv vil udstationere folk – eksempelvis en dansk fodermester - i Tyskland.

- De fleste svineproducenter ønsker selv at disponere over deres forretning, og derfor er det helt op til kunderne, hvordan kontrakterne udformes på dette område, fortæller projektleder Jo Muijtjens fra Hendrix UTD GmbH.

- Jo Muijtjens skjuler ikke, at det nye koncept set fra hans firmas side på kort sigt handler om at få afsat noget foder. Derfor indeholder konceptet som nævnt en forpligtelse til at bruges firmaets svinefoder.

Han påpeger videre, at foderpriser i det centrale Europa traditionelt er baseret på den dagsaktuelle råvarepris. Men ikke mindst fordi der er tale om danske svineproducenter, der er vant til at tegne årskontrakter på svinefoder, vil man fra Hendrix’ side være villig til at indgå halvårlige foderkontrakter.

- Ser man tingene i et lidt længere perspektiv, har vi som foderfirma en klar interesse i at være med til at udvikle de store, professionelle landmænds forretning. Det er dem, der tegner fremtiden i vores branche, og vi ønsker simpelthen at være med til at hjælpe vore kunder med at optimere deres forretning på alle måder, siger Jo Muijtjens, der ikke er i tvivl om, hvem konceptet henvender sig til.

- Vi vil gerne i kontakt med topprofessionelle, danske svineproducenter. Altså folk som har fuldstændig styr på deres basisforretning i Danmark, men som samtidig ser det som en bedre forretning selv at opfede deres svin i Tyskland end i at eksportere smågrise til tyske landmænd. Men, tilføjer han, det her er for specialister. Det er ikke for folk, som ønsker at komme væk fra en produktion, de ikke kan få til at køre tilfredsstillende i Danmark.

Hendrix UTD. GmbH har aktuelt kontakt til cirka 14 svinegårde med tomme produktionsanlæg i den vestlige del af Tyskland.

Strukturudviklingen betyder, at der hele tiden skabes kontakt til nye landmænd, som står tilbage med tomme anlæg. Netop nu er det største anlæg på listen et anlæg med plads til cirka 7.000 slagtesvin.

Konceptet lægger i øvrigt op til, at salget af de færdigfedede slagtesvin sker i Tyskland. Hendrix overlader det dog helt og holdent til den enkelte svineproducent selv at afsætte sine svin, hvor han ønsker det.

- Det er simpelthen vores erfaring, at svineproducenter er driftige folk, som selv bedst ved, hvor de skal afsætte deres slagteklare svin til den bedste pris. Så den del holder vi os fra, forklarer Jo Muijtjens.

På børsen i Hannover blev der i sidste uge handlet svinefutures på kød leveret i juni til en pris på cirka 10,30 kroner pr. kg. Samtidig lå den aktuelle danske notering – før efterbetaling – på 8,40 kroner kiloet.

Hos producentforeningen Danske Svineproducenter hilser man som udgangspunkt konceptet fra Hendrix UTD. GmbH velkomment.

- Konceptet lyder rigtigt spændende, sådan som Effektivt Landbrug fremlægger det for mig. Men da jeg ikke selv har set en kontrakt, vil jeg ikke udtale mig skråsikkert. Det lyder dog som et koncept, der vil kunne være interessant for mange – eksempelvis store, danske soholdere.

- Omvendt er det jo klart, at man virkelig skal være opmærksom på, hvad det er for en kontrakt, man indgår. Her tænker jeg på, om man får det rigtige foder til den rigtige pris, og hvilke garantier der er for, at det er veluddannede svinefolk, der sættes til at passe dyrene osv. Der er masser af spørgsmål af den karakter, der skal besvares på en tilfredsstillende måde, hvis man skal lade andre om at opfede sine smågrise i Tyskland, pointerer direktør Hans Aarestrup, Danske Svineproducenter.

Danish Crowns informationschef Gudrun Andreasen vurderer, at konceptet fra Hendrix UTD. ikke vil bringe danske svineproducenter i konflikt med deres forpligtelser som andelshavere i Danish Crown.

Læs også