Små afgrøder mister sprøjtemidler

(Effektivt Landbrug) EU har nedsat en arbejdsgruppe, som skal sikre bekæmpelsesmidler til de små afgrøder. Formanden for Brancheudvalget for Frugt og Grønt hilser initiativet velkommen.

- Det er hårdt tiltrængt!

Med disse ord hilser formanden for Brancheudvalget for Frugt- og Grønt, Peter Petersen, Nordborg, et EU-tiltag, som skal koordinere indsatsen for at sikre plantebeskyttelsesmidler til de små afgrøder, velkommen.

Avlerne har brug for initiativet.

- Vi må desværre konstatere, at vi mister flere løsningsmuligheder, end vi får, når det gælder bekæmpelse af sygdomme, skadedyr og ukrudt, siger frugt- og grøntformanden.

En række sprøjtemidler er de seneste år blevet taget ud fra markedet. Andre har fået anvendelsesmulighederne reduceret. Og da der ikke er kommet nye midler til i samme omfang, har det skabt usikkerhed om muligheden for at bevare de nødvendige midler til bekæmpelse af skadevoldere.

Problemet er, at det er dyrt at få nye sprøjtemidler godkendt til det danske marked. Kemifirmaerne er i stigende grad uvillige til at spendere, hvad det koster, når det gælder midler til de små afgrøder, som ikke kaster den store fortjeneste af sig.

- Firmaerne har sympati for vores erhverv. Men det er desværre ikke nok. Vi afsætter store beløb til effektivitetsforsøg herhjemme, men når det kommer til fremskaffelse af restkoncentrationsdata, så kan vi økonomisk ikke løfte opgaven alene, siger Peter Petersen, som derfor er tilfreds med, at EU har nedsat en arbejdsgruppe, som skal tage sig af de stigende problemer med at sikre plantebeskyttelsen i de små afgrøder.

Formålet med arbejdet er i størst muligt omfang at udveksle data og informationer og få kortlagt de områder, hvor der specielt er behov for udvikling. Derefter skal udveksling af informationer via en fælles database være med til at minimere omkostningerne til godkendelse af bekæmpelsesmidler.

Peter Petersen slår fast, at uanset manglen på visse sprøjtemidler, så er det vigtigt, at avlerne overholder de gældende rammevilkår, som frugt- og grøntproduktionen er underlagt.

- Frugt- og grøntproduktionen herhjemme har et godt renommé, og det skal vi fastholde, understreger han og peger på, at dansk frugt og grønt har et lavt restindhold af pesticider sammenlignet med udenlandske produkter.

Sådan skal det blive ved med at være.

- Dansk produktion overlever ikke i kraft af lavere produktionspriser, men skal overleve på nye spændende produkter og kvalitetsparametre som friskhed, dokumenteret god smag og lavt pesticidindhold, understreger Peter Petersen.

Det østrigske firma Pessl Instruments har udviklet en sensor, der monteret på en traktor kan lave en række målinger med betydning for sprøjtearbejdet. Det gælder vindhastighed, vindretning, temperatur, relativ fugtighed, lysindstråling og kørselsretning.

Når sensoren, der har typebetegnelsen Metos AOS, kombineres med en GPS modtager, kan man dokumentere, hvordan vejrforholdene har været under sprøjtning eller andre opgaver. Det åbner for en række anvendelsesmuligheder, påpeger konsulent Hans Henrik Pedersen, Landscentret, Byggeri og Teknik.

- Sensoren kan f.eks. advare chaufføren, hvis vejrforholdene udvikler sig ugunstigt. Man kan også tænke sig, at sprøjteteknikken, f.eks. dråbestørrelse og ledsageluft, automatisk bliver tilpasset efter de aktuelle vejrforhold, siger konsulenten, som desuden peger på, at dokumentationen af gunstige sprøjteforhold kunne være et argument for at lempe kravene til sprøjtning omkring miljøfølsomme områder.

Sensoren, der fik guldmedalje på sidste års Agritechnica, forventes i produktion i år og kommer til at koste cirka 15.000 kroner.

Til den kommende sæson lancerer BASF det første færdigformulerede strobilurin og triazol. Midlet, der hedder Opera, er en kombination af strobilurinen Comet og triazolen Opus, og det indeholder samme aktivstoffer som de to produkter.

Opera er formuleret som en såkaldt suspo-emulsion, som er udviklet med henblik på en maksimal udnyttelse af de aktive stoffer og størst mulig skånsomhed overfor afgrøden.

I en suspo-emulsion findes de aktive stoffer dels i fast form - som i en SC-formulering – og dels i flydende form. Aktivstofferne i den flydende form trænger hurtigere igennem kutikula og giver dermed en hurtig stopvirkning. Aktivstofferne i fast form fungerer som en slags små depoter, hvorfra der sker en langsom frigivelse og dermed en langtidsvirkning.

BASF forventer en snarlig godkendelse af Opera, som kommer til at omfatte svampebekæmpelse i hvede, vårbyg, vinterbyg, rug, triticale og havre.

Læs også