Giv plads til studier

(LANDBRUG SYD) - Alt hvad vi foretager os i dette liv, er med til at gøre vores fremtid bedre, lyder det fra en gruppe ukrainske landbrugsstuderende, der for tiden studerer på Grindsted Landbrugsskole.

- Ukraine er i øjeblikket inde i en vanskelig periode. Vi har stagnation i vores økonomi, men nogle lande prøver at hjælpe os med at finde vejen ud af problemet, her har vi Danmark som et godt eksempel, lyder meldingen fra en gruppe ukrainske landbrugsstuderende, der for tiden studerer på Grindsted Landbrugsskole.

Danmark er i stand til at være selvforsynende med hensyn til fødevarer og samtidig være en stor eksportør af landbrugsprodukter. Danmark vil gerne vise disse ting frem og har derfor åbnet op for udenlandske studerende i landbruget.

- Vi er den første gruppe af landbrugsstuderende fra Ukraine, der studerer på Grindsted Landbrugsskole. Vi deltager i et specielt program, hvor vi lærer meget om »Intensiv udvikling af landbrug«. Vi føler, at vi er blevet modtaget særdeles venligt, og vi har modtaget alt, hvad vi behøver for at kunne få et succesfyldt ophold samt en god uddannelse. Men vi er forskellige personer med forskellige behov og ønsker for fremtiden, og uddannelsessystemet kan ikke tilpasses individuelt til alle, lyder det fra de studerendes talsmand, Oleksiy Kovalyk.

- Lad os efterfølgende prøve at give nogle ideer til forbedring af uddannelsen. Landbrugsuddannelsen i Danmark og Ukraine er ikke den samme, men den fundamentale basis for landbrugsproduktionen er den samme. Det er vigtigt, at alle forstår det og prøver at hjælpe os til at finde en løsningsmodel, således vi selv er i stand til løse vore egne problemer, når vi igen kommer hjem til Ukraine. De danske landbrugsskolelærere har på nuværende tidspunkt svært ved at klare det, da vores mulighed for at studere i Danmark er for kort, lyder det fra de studerende, der selv kommer med et bud på løsningen:

- Vi kan ikke fuldføre vores landbrugsuddannelse i Danmark på den tid, vi kan få visum udstedt til – i alt to år. Det vil derfor være meget bedre, hvis den danske regering tillod udenlandske landbrugselever at færdiggøre deres landbrugsuddannelse her i landet. Den beslutning vil være til fordel for såvel de studerende som for de danske landmænd.

- Det, vi mangler i uddannelsen, er fag som »driftsledelse og markedsføring«. Lad os give et eksempel: - Hvis en traktor ikke har diesel, kan den så køre? - Naturligvis ikke!

- Det er det samme med os, vi kender produktionsmetoderne indenfor landbruget, men intet til afsætning og driftsledelse. Vi har brug for at lære noget mere om »logisk tænkning«. Vi må have nogle projekter, hvor vi kan kombinere det med forskellige former for landbrug – vi har brug for at få landmandens sko på.

- Vi kan selvfølgelig nævne flere eksempler, men det er underordnet. Problemet skyldes ikke os, det er helle ikke landmændenes eller lærernes fejl. Alle prøver at gøre det så godt som muligt indenfor de rammer, de har til rådighed, og det værdsætter vi meget. Problemet skyldes den danske lovgivning, og her står vi magtesløse.

De ukrainske landbrugsstuderende erkender, at de deltager i et godt program. Erfaringen, de får her i Danmark, vil hjælpe dem, når de kommer tilbage til Ukraine. Så derfor er deres bøn, at man fra dansk side ikke stopper dette program.

- Vores land har 52 millioner indbyggere, og vi – 20 elever på Grindsted Landbrugsskole - er kun en dråbe i havet, lyder det fra de studerende.

De ved godt, at der er mange flere ukrainere, der arbejder i Danmark, men det er ikke det samme. At arbejde og at studere kan ikke sammenlignes.

- Vi vil gerne sige til alle landbrugspraktikanter fra Ukraine: Vær ikke nedladende overfor landbrugsskolernes uddannelsesprogrammer. Det er underordnet, om man er dansker eller udlænding, alle bliver behandlet ens. Uddannelse og praktik i udlandet er grundlaget for succes for vores fremtid. Gør vi det, er vi med til at åbne vejen til EU.

Læs også