Fire årsmøder på én dag

(LANDBRUG SYD) Fremmødet var stort, da LRØ i sidste uge som noget nyt afholdt alle sine årsmøder på en og samme dag.

Og ideen med at samle årsmøderne indenfor kvæg, svin, planteavl og økonomi så ud til at blive godt modtaget. I hvert fald var der stort fremmøde fra start.

- Vi har jo haft en tradition for aftenmøder for hver enkel afdeling. Men strukturudviklingen har betydet, at vi har valgt at samle det hele til en dag, sagde formand for LRØ, Jens Ejner Christensen, der samtidig lagde vægt på, at det er en del af LRØs bestræbelser på at være på forkant med udviklingen og være i stand til at tilbyde ny og fremadrettet aktivitet.

I forbindelse med LRØs årsmøder kunne der for første gang vælges fra årsmøderne direkte til de faglige udvalg for kvæg, svin planteavl og økonomi. Udvalgene består af fire årsmøde-valgte medlemmer og et medlem fra hver af de fem landboforeninger. Af og blandt foreningsmedlemmerne vælger årsmødet fire udvalgsmedlemmer og to suppleanter.

Formanden for de enkelte udvalg får sæde i LRØ-bestyrelsen og en kommitteret plads i den lokale forening, såfremt formanden ikke er bestyrelsesmedlem i en af de fem landboforeninger, der omfatter Hads Herreds, Horsens, Højderyggens, Skanderborg og Vejle-Fredericia landboforeninger.

I forbindelse med de to kvægtemaer blev der sat fokus på dels bedriftsstyring, hvor kvægkonsulent Ove Madsen, LRØ, og driftsøkonomikonsulent Annegrethe Høgsvig, LRØ, talte om bedriftsstyringen som et værktøj til afdækning af stærke og svage sider i besætningen.

Kvægkonsulent Aage Nielsen og rådgivende dyrlæge Astrid Mikél Jensen - begge LRØ - satte fokus på forebyggelse og behandling af lidelsen Digitalis Dermatitis.

I forbindelse med svinetemaerne blev der sat fokus på omkostningerne og opformering af reproduktion i svinesektoren. Her var det LRØ-svinekonsulenterne Frank Krog Jensen, Niels Hegelund og Christian Skov, der stod for indlæggene.

Temaerne omkring planteavl handlede om reduceret jordbehandling ved planteavlskonsulent Bente Andersen og forvalter Jens Otto Nielsen, Wedellsborg. Andet planteavlstema omhandlede vandmiljøplan III, hvor der blev givet aktuel status og bud på konsekvenser for fremtiden af landskonsulent Leif Knudsen, Landscentret, og planteavlskonsulent Børge O. Nielsen, LRØ.

Dagen sluttede af med et tema om økonomi, hvor der blev sat fokus på driftslederens vigtigste økonomiske beslutninger på kort og længere sigt inden for kvæg, svin og planteavl. Her var det de tre LRØ-driftsøkonomer, Carsten Jacobsen, Carsten Kragh Poulsen og Ole Lillelund, der stod for indlæggene.

Læs også