Strobilurinresistens på hastig fremmarch

(Effektivt Landbrug) Septoria og andre svampesygdomme udvikler stigende resistens mod strobiluriner. Landscentret betegner situationen som meget alvorlig og anbefaler et andet blandingsforhold ved Septoriabekæmpelse i hvede til den kommende sæson.

Der skal en anden blanding i sprøjten, når planteavlerne i den kommende sæson rykker i marken for at bekæmpe svampesygdomme i hveden. Resistensen hos Septoria mod strobiluriner er nemlig i kraftig fremmarch, og derfor skal blandingsforholdet mellem Comet og Opus ændres for fortsat at opnå det økonomiske optimum.

- Det er en meget alvorlig situation. Resistensen vil tage noget af den udbyttestigning, vi har fået med strobilurinerne. Effekten vil ikke være 100 procent ødelagt i den sæson, vi går ind i. Der vil stadigvæk være mange steder, hvor effekten vil være god, men desværre også en del steder, hvor den vil være nedsat eller ødelagt, siger landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret, Planteavl.

Foreløbig foreligger der data fra 44 lokaliteter i Danmark, og umiddelbart ser problemet med strobilurinresistens ud til at være værst i Sønderjylland samt på Fyn og Sjælland, mens Nordjylland er ramt i mindre grad. I praksis har det dog ikke den store betydning, vurderer Ghita Cordsen Nielsen.

- Når resistensen først er der, og det er den på næsten alle lokaliteter, så breder den sig meget hurtigt, siger hun.

Ifølge Syngenta, der har analyseret 17 forsøg, var der i gennemsnit to procent resistente isolater pr. mark før sprøjtesæsonen 2003. Efter sæsonen var der omkring 31 procent resistente isolater i gennemsnit i de 17 marker, hvor der var en spredning fra 0,05 til 78,75 procent resistens. Den laveste procent blev målt ved Skælskør. Den højeste ved Korsør.

Danmark er ikke det eneste land, der er ramt af strobilurinresistens. I Sverige har problemet nogenlunde samme omfang som i Danmark, og i andre europæiske lande er problemet endnu større.

Især i Irland er der fundet meget resistens. Her blev strobiluriner godkendt allerede i 1996. Samtidig dyrker irerne generelt meget modtagelige sorter, ligesom meget nedbør også er med til at øge smittetrykket kraftigt. Den gennemsnitlige resistens i Irland efter sprøjtning er således helt oppe på 58 procent. I Nord- og Sydengland er tallene henholdsvis 43 og 59 procent.

Trods den stigende resistens i Danmark vil Landscentret fortsat anbefale brugen af strobiluriner, da forsøgene har vist, at strobiluriner stadig bidrager med en bekæmpelse og et merudbytte. Men blandingsforholdet skal som nævnt reguleres.

- Vi skal have nogle andre midler ind, siger Ghita Cordsen Nielsen, som peger på, at Opus vil få en større markedsandel i den kommende sæson, fordi det har en anden virkemekanisme. Hun anbefaler Comet, som det strobilurin, der skal anvendes sammen med Opus. Blandingen skal bestå af en reduceret mængde Comet og en øget mængde Opus. Før lød anbefalingen på 0,25 liter Comet + 0,25 liter Opus. Til den kommende sæson anbefales 0,35 Opus + 0,15 Comet

- Fra sæson 2005 kan det være, at man skal bruge et strobilurin som Mentor. Men det er afhængigt af, hvordan prisforholdene udvikler sig, siger konsulenten, som tilføjer, at forsøgene i 2004 vil fokusere på at værdisætte de forskellige strobiluriners effekt, så man kan anbefale den økonomisk optimale bekæmpelsesstrategi.

På baggrund af den stigende resistens mod strobiluriner konkluderer Landscentret, Planteavl følgende i forhold til den kommende sprøjtesæson:

Hvedemeldug: Ingen effekt af strobiluriner længere.

Bygmeldug: Tilfælde af dårlig effekt kan nu forekomme.

Septoria: Der forventes en del tilfælde af nedsat eller dårlig effekt, men i mange marker vil effekten fortsat være god i 2004.

Hvedebladplet: Hold øje med effekten ved hvede efter hvede og samtidig pløjefri dyrkning.

Øvrige svampe: Ingen ændringer i forhold til sæson 2003.

Følgende midler på det danske marked er strobiluriner: Amistar (godkendt i 1998), Mentor (godkendt i 1999) og Comet (godkendt i 2002).

Læs mere om Pløjefri dyrkning

Begreber som conservation agriculture og regenerativt landbrug vinder frem – også i det politiske landskab og hos organisationer, som ikke har haft historie for samarbejde med landbruget.

Læs mere her

Læs også