Knaldgode sukkerroer

(LANDBRUG FYN) Roekampagnen ved Assens Sukkerfabrik sluttede til nytår. Sukkerindholdet i roerne har aldrig været højere, og produktionen blev som forventet godt 140.000 ton.

I forhold til roekampagnen i 2002 faldt produktionen på Assens Sukkerfabrik med 5.000 ton sukker til 140.000 ton i den netop overståede 2003-kampagne. Det skyldtes ikke mindre sukker i de indleverede roer, men i stedet det forhold, at roearealet hos de tilknyttede sukkerroeavlere på Fyn og i Sydjylland er blevet indskrænket en smule.

Til gengæld er indholdet af sukker i roerne det højeste, man hidtil har oplevet i Assens. Det præcise tal kan fabriksdirektør Klaus Bøggild, Assens Sukkerfabrik, endnu ikke oplyse, da de endelige, officielle tal for årets sukkerproduktion endnu ikke forelå ved afslutningen af redaktionen af dette nummer af Landbrug Fyn.

Ifølge Danisco Sugar Agricenter Danmark lå den gennemsnitlige sukkerprocent ved de tre danske sukkerfabrikker til og med uge 52 på cirka 18,5, hvilket er en hel del højere end normalt. Ligeledes var roernes renhed med cirka 88 procent omkring en procent højere end sidste år.

Anden juledag, fredag den 26. december, blev årets sidste sukkerroer leveret til Danisco Sugar Assens Sukkerfabrik. I løbet af de næste to-tre dage blev de sidste roer »kørt igennem« fabrikken således, at roekampagnen 2003 var helt afsluttet inden nytår.

- Her hos os har vi aldrig haft så stort sukkerudbytte pr. hektar som i år, fortsætter Peder Hovgård Rasmussen, der havde fået sine egne udbyttetal ved juletid. Vi har avlet 55 ton roer pr. hektar med en gennemsnitlig sukkerprocent på 18,9, hvilket giver et udbytte på 10,4 ton sukker pr. ha.

- På grund af de senere års generelle stigning i sukkerudbyttet pr. hektar har vi i 2003 sået 10 procent mindre areal med sukkerroer end året før, og jeg ved, at de allerfleste har reduceret deres areal med 5-10 procent i forhold til sidste år.

Læs også