Sidste årsmøde for regionsudvalget

(LANDBRUG SYD) Fremmødet var stort, da Regionsudvalget i Vejle Amt holdt sit sidste årsmøde.

Dengang omfattede regionsudvalget over 2000 besætninger og mere end 50.000 køer. I dag er tallet faldet til lige under 500, og antallet af årskøer udgør godt 38.000.

- Med dannelse af Dansire og her i løbet af sommeren RYK har det været klart for bestyrelsen, at indholdet i Regionsudvalgets arbejdsopgaver er for lille til, at vi kan opretholde en fornuftig bemanding på kontoret og dermed også berøring og økonomi til at fortsætte det politiske engagement, der har kendetegnet Regionsudvalget gennem alle årene, sagde udvalgets formand, Nis Hjort, i forbindelse med sin beretning på årsmødet.

Han tilføjede, at det på den baggrund, trods de mange år, har været en ret selvfølgelig beslutning at nedlægge udvalgets aktiviteter.

Nis Hjort kunne i sin beretning konstatere, at indtjeningen i kvægbruget stadig er alt for lav set i forhold til den arbejdsindsats, der ydes, og den kapital, der er investeret.

Det handler om stigende stykomkostninger, herunder især stigende foderomkostninger, der sammen med faldende mælkepriser er med til gøre økonomien dårligere for kvægbrugerne.

Tendensen er, at især de mindre besætninger rammes af den udvikling, mens det ser lidt bedre ud for de større besætninger.

Men Nis Hjort kan ikke helt følge den kritik, som han for en stor dels vedkommende mener er uberettiget:

- Frustrationerne i kvægbruget over f.eks. EU-reformen har i løbet af året ført til en til tider overskruet kritik af Dansk Kvæg. Det er nok ikke rimeligt at forvente, at Dansk Kvæg skulle være i stand til på afgørende måde at påvirke selve reformen, men de anbefalinger, Dansk Landbrug har sendt til ministeren, bærer i høj grad præg af det arbejde, både folkevalgte og ansatte i Dansk Kvæg har udført, sagde Nis Hjort.

Nis Hjort lagde ikke skjul på, at han havde ventet sig noget andet af en borgerlig regering med partiet Venstre i spidsen. Samtidig stiller det landbruget overfor nye udfordringer:

- Bortfaldet af konsulenttilskuddet stiller rådgivningen overfor en stor udfordring, ikke mindst de små rådgivningsområder som f.eks. kvæg har haft gavn af. Både med hensyn til at billiggøre rådgivningen og finde nye værktøjer til den, sluttede Nis Hjort.

Læs også