Vellykket workshop

(LANDBRUG FYN) LandboFyn har med succes taget workshop-arbejdsformen op - vist nok som de første på Fyn i landbrugsmæssig kursus-sammenhæng.

»Det har været et meget positivt forløb. Derfor har vi snakket om at lave et opfølgende møde om nogle måneder, hvor gruppen samles for at se på, hvordan det er gået, og hvordan vi har gjort. Og for eventuelt at tage nye emner op til en ny workshop«.

Sådan lyder - kort fortalt - evalueringen af en workshop om brug af finansielle instrumenter i finansiering af landbrug, som i løbet af den seneste måneds tid har været gennemført på LandboFyn i Vissenbjerg.

Deltagerne har været 12 yngre, etablerede landmænd fra det nordvestfynske område, og som indledere og »tovholdere« har medvirket dels økonomi- og skattefolk fra LandboFyn og dels udefra kommende fagfolk fra den finansielle sektor.

Ud over den netop gennemførte workshop om finansiering, som har været afviklet den 21. oktober samt 4. og 18. november, startede LandboFyn 4. november en workshop om etablering - med deltagelse af blandt andre medlemmer af landboungdommen. Derudover er der »på bedding« til efter nytår en ny udgave af en netop afholdt workshop omkring gårdråd. Og flere kan komme til hen ad vejen.

En vigtig forudsætning for succes er en høj grad af aktiv deltagelse og åbenhed indadtil. Derfor fordres tavshedspligt udadtil.

Inspirationen til workshop’en opstod efter et økonomimøde i foråret. Selve planlægningen af projektet blev foretaget af rådgivere fra LandboFyns driftsøkonomiafdeling i samarbejde med to landmænd, Torben Thomsen, Ebberup, der er svineproducent, og Henrik Jeppesen, Bubbel, der er kvægbruger.

Hvert møde startede med teoretiske indlæg ved interne og eksterne eksperter, hvorefter deltagerne arbejdede videre i fire-mands grupper, sammensat af tovholderne således, at forskellige driftsgrene var repræsenteret i hver af grupperne.

Under gruppearbejdet »cirkulerede« de tre tovholdere, driftsøkonomerne Lars Boye Larsen og Kai Henriksen, LandboFyn, samt bankdirektør Ivan Sløk, Totalbanken, mellem grupperne.

- Jeg tror, at man fremover i de forskellige driftsgrene vil køre sådanne workshops. Men det er vigtigt at få folk sat sammen, så grupperne fungerer optimalt, understregede en af »bagmændene«, Henrik Jeppesen, Bubbel, da Landbrug Fyn før workshop’ens sidste møde havde lejlighed til en snak med ledergruppen.

- Det er utrolig positivt, at vi kommer sammen i blandede grupper, siger Torben Thomsen, Ebberup. Vi lægger alle tal på bordet, og det er spændende at høre, hvordan har jeg selv gjort, og hvordan gør de andre.

- Vi starter med de teoretiske indlæg, hvorefter vi går ud i de små grupper. Det er dyrere pr. deltager at være med end ved et stort møde, Men vi får også et større udbytte ud af det. Det kører på et højt kvalificeret niveau. Og det skal det også være.

- Vi har fra vores side bidraget meget, men vi har også lært meget, påpeger driftsøkonom Lars Boye Larsen, der betoner, at denne første workshop er et pilotprojekt. Deltagerprisen vil være cirka 2.000 kroner, hvilket ifølge deltagerne er rimeligt, da et sådant 12-timers kursus er ressourcekrævende.

- Vi har besluttet at følge op på succesen og afholde en ny workshop i begyndelsen af det nye år. Og der har vi også bedt to landmænd om at være med til at finde deltagerne. I og med, at landmændene er med til at planlægge og udvælge deltagerne, får man et helt anderledes engagement. Vi prøver at få blandet folk, så de passer sammen.

- Hvis man lige finder et emne, som er relevant, kan det være, at man fortsætter med et eller to møder, vurderer han.

Og det harmonerer jo meget godt med den i indledningen omtalte evaluering af den første workshop, hvor deltagerne netop har besluttet at mødes igen om nogle måneder.

Læs også