Tysk maskinbranche raser over kommende særlov

(Effektivt Landbrug) Den tyske landbrugsmaskinbranche er i oprør over lovgiverne i Berlin, som barsler med en særlov. Loven risikerer at gøre en lang række brugte maskiner værdiløse på det tyske marked. Også danske maskineksportører, som opererer på det tyske marked, vil blive ramt af loven, der ventes taget i brug i 2004.

Den tyske maskinbranche er i oprør over en kommende redskabs- og produktsikkerhedslov, som lovgiverne i Berlin barsler med. Loven, der er en tysk særlov, vil nemlig underminere store dele af det tyske marked for brugte landbrugsmaskiner, vurderes det i branchen.

Ifølge Norbert Alt, der er stedfortrædende direktør for landbrugsmaskinbranchens afdeling i den tyske ingeniørforbund, VDMA, vil alle maskiner, der tages i brug på det tyske marked, blive omfattet af særloven. En lov branchen betegner som graverende.

- Redskabs- og produktsikkerhedsloven vil i praksis betyde, at sælger af en brugt maskine på det tyske marked skal kunne dokumentere, at maskinen er i original stand, og at den fortsat overholder alle de sikkerhedsstandarder, der gjaldt, da den blev taget i brug. Visse brugte maskiner skal ligefrem opgraderes for at leve op til nutidig standard, forklarede Norbert Alt under sidste uges Agritechnica i Hannover.

I dag eksisterer en lignende lovtekst for nye maskiner. Det helt afgørende nye er, at også brugte maskiner vil blive omfattet af loven, som ventes at træde i kraft fra midten af 2004.

Redskabs- og produktsikkerhedsloven, der kommer til at omfatte alle maskiner, betegnes som en tikkende bombe under det tyske marked for brugte maskiner – herunder naturligvis også landbrugsmaskiner.

Et af problemerne med loven er, ifølge maskinbranchen, at mange ejere af et redskab eller en maskine kan få mere end svært ved at fremskaffe den nødvendige dokumentation for, at deres maskine overholder alle de forskrifter, der gjaldt, da maskinen blev taget i brug. Og det skal sælger ifølge den nye lovtekst kunne, hvis han ønsker at videresælge en brugt maskine.

Eksempelvis vil det være sælgers opgave at dokumentere, at et brugt redskab eller en maskine er i original stand, hvad sikkerhedsudstyr og afmærkning angår. Dertil kommer, at samtlige originalmanualer skal følge maskinen, hvis den sælges videre.

Det vil samtidig være et stort problem for sælger, hvis der er udført udokumenterbare reparationer – eksempelvis svejsninger – på en maskine eller et redskab. For som nævnt skal man i fremtiden kunne dokumentere, at maskinen optræder i original stand.

Det betyder eksempelvis, at den landmand eller maskinstationsejer, som selv har udført en svejsning eller andre reparation på en maskine, i sagens natur kan få yderst svært ved at dokumentere, at reparationsarbejdet ikke har ændret maskinens originalstand.

Kan sælger ikke det, vil hans brugte maskine i realiteten ikke være meget værd på markedet i Tyskland. For hvilken maskinhandler eller anden ny ejer vil bringe sig selv i en situation, hvor han senere kan blive holdt ansvarlig for et tvivlsomt produkt, som ikke har en 100 procent dokumenterbar historie?

Samtidig er der allerede i dag et hav af maskiner og redskaber på brugtmarkedet, som ikke vil kunne leve op til de kommende lovkrav. Og hvem skal nu købe disse produkter, som sandsynligvis vil være usælgelige i fremtiden, spørger man sig selv i den tyske maskinbranche, som af samme grund venter, at Østeuropa vil blive brugt som overtryksventil for disse maskiner.

- Den kommende lov er blot én i en hel strøm af nye særlove, som rammer vores branche. Målet for lovgiverne synes at være, at alt, hvad der er gældende lov i EU og andre lande, skal gøres endnu mere strikte her i Tyskland. Vi har meget, meget svært ved at forstå denne politiske praksis, som rammer hele branchen hårdt, pointerede Norbert Alt fra VDMA.

I Tyskland vurderes det, at særloven vil koste den lokale maskinbranche og landmændene store økonomiske tab, hvis den vedtages i sin nuværende form. Kilder i branchen påpeger overfor Effektivt Landbrug, at hvis særloven vedtages, vil den tyske maskinbranche gøre sit til, at loven kommer til at gælde i hele EU. Simpelthen fordi man i branchen mener, loven vil være stærkt konkurrenceforvridende, såfremt den kun gælder i Tyskland.

Læs også