Finanslovsforlig truer mindre landbrugsbedrifter

(LANDBRUG SYD) Formanden for Vejle Amts Familielandbrug, Sven-Åge Steenholdt, langer hårdt ud efter regeringens finanslovsforlig, som han mener vil koste familielandbruget et trecifret millionbeløb, der vil betyde, at mange må give op.

- Da den samlede indtægt fra alle landbrugere tilsammen i 2003 vil være ca. 900 millioner kr. og ikke ser meget bedre ud for 2004, betyder det, at 35-40 procent af overskuddet i gennemsnit pr. bedrift alt andet lige fremover vil bortfalde på den ene eller anden måde på grund af nedskæringerne, lyder det fra formanden for Vejle Amts Familielandbrug, Sven-Åge Steenholdt.

Han tilføjer, at en så drastisk nedgang i indkomsten på en gang for et helt erhverv ville man aldrig finde indenfor andre erhverv og så netop i en tid, hvor indkomsten i forvejen er meget negativ.

- Som vi ser det i Familielandbruget, er der også flere ting i finansloven omkring landbruget, der vender den tunge ende nedad. Vi kan blandt andet nævne det forhold, at man sletter tilskuddet til konsulentordningerne på 95 millioner kr., siger Sven-Åge Steenholdt.

- Konsulentordningerne handler om at få bredt viden ud, der rækker fremad. Disse ordninger er en medvirkende årsag til, at dansk landbrug klarer sig godt, og at det er lykkedes landbruget at indarbejde nye regler om miljø, pesticider og hele EU-lovgivningen.

- Det handler i høj grad om at formidle viden til små og mellemstore bedrifter, noget som regeringen har sagt, skal styrkes. Derfor er det en helt forkert besparelse, der er helt ude af trit med regeringens egen ambition om at gøre Danmark til et førende vidensamfund, siger Sven-Åge Steenholdt.

Han påpeger, at når de mindre og mellemstore landbrug skal skaffe sig viden og rådgivning i øvrigt, vil det alt andet lige være dyrere pr. produktionsenhed end for de store virksomhedslandbrug. Og sammen med det forhold, at nedsættelsen af jordskatterne også vil gavne de store landbrug mest, frygter han, at strukturudviklingen med nedlæggelse af de almindelige familielandbrug vil accelerere yderligere.

- Den udvikling støttes yderligere af det forslag til landbrugslov, regeringen har fremlagt, hvor opkøb af jord og ejendomme i vid udstrækning gives fri, og fortrinsstillingen for mindre og mellemstore ejendomme i praksis afskaffes.

Læs også