Moderat stigning i svinepriser næste år

Danske Slagteriers formand præsenterer prisprognose for 2004.

Svineproducenterne kan sætte næsen op efter højere afregningspriser næste år, men det bliver ikke noget jubelår.

Det understregede formanden for Danske Slagterier, gårdejer Bent Claudi Lassen, da han tirsdag i Herning præsenterede brancheorganisationens prisprognose for 2004 for godt 1.200 svineproducenter, der var forsamlet til Landsudvalget for Svins årsmøde.

Den gennemsnitlige afregningspris før efterbetaling forventes i 2004 at blive på 8,50-8,75 kroner pr. kilo, oplyste Danske Slagteriers formand.

- Der er tale om en forbedring i forhold til niveauet her i 2003, men samtidig kan det fastslås, at heller ikke næste år tegner til at blive et prismæssigt særligt godt år for svineproducenterne, sagde Claudi Lassen.

I år forventes den gennemsnitlige afregningspris at ende på cirka 7,75 kroner pr. kilo før efterbetaling. Dermed bliver 2003 et elendigt år for svineproducenterne, idet afregningen for de fleste producenters vedkommende vil være under produktionsomkostningerne for et kilo svinekød. Alene de faldende kurser på dollar, yen og pund har skønsmæssigt kostet en krone pr. kilo på noteringen, men også svag efterspørgsel på oversøiske markeder har bidraget til den utilfredsstillende notering.

Prisprognosen for 2004 er baseret på den forventede svineproduktion i EU, USA, Canada og Brasilien samt den markedsudvikling, der kan forudses på nuværende tidspunkt.

I EU forventes en stabil svineproduktion næste år, mens produktionen i USA vil falde lidt. I Canada og Brasilien tegner det til en uændret eller svagt stigende produktion.

Efter en normal sæsonafmatning oven på julen forventer Danske Slagterier, at der til februar igen kommer gang i Japan-eksporten, der de seneste måneder har været hæmmet af en særlig importtold. Optagelsen af 10 nye lande i EU fra maj 2004 åbner nye afsætningsmuligheder i Østeuropa, og der er også håb om en større markedsandel i Rusland.

- Der vil derfor være lyspunkter i den kommende tid. Men vi kan altså ikke forvente de store prisstigninger - ikke mindst fordi valutakurserne fortsat ligger på et lavt niveau, sagde Claudi Lassen.

Læs også