Udfordringerne kræver vokseværk

(LANDBRUG FYN) - En moderne gård er en dynamisk bedrift, hvor der er behov for åbne muligheder for at udvikle sig for at leve op til fremtidens krav, påpegede Niels Hansen i sin formandsberetning.

Formanden for De fynske Landboforeninger, Niels Hansen, Thorup, ser det ikke som en ubetinget lykke at besidde en stor landbrugsejendom og en stor produktion.

- Men, sagde han i fredagens beretning ved delegeretmødet i Odense, i en moderne produktion er der behov for at kunne kalkulere med betydelig flere enheder end tidligere for at få økonomi i bedriften, og det kan være svært nok endda.

- Det er ganske enkelt nødvendigt at kunne vokse for at klare udfordringerne.

- En gård er ikke længere en statisk enhed, der opererer på et givet areal - indkranset af jorddiger og hegn. En moderne gård er en dynamisk bedrift, hvor der er behov for åbne muligheder for at udvikle sig for at leve op til fremtidens krav.

Niels Hansen ville ikke begræde, at udviklingen går så stærkt, men i stedet se det positive i at det tunge arbejde bliver fjernet fra landbruget.

- Moderne teknik gør hverdagen utrolig spændende, og giver samtidig mere velfærd for både dyr, landmænd - og forbrugere.

- Eksempelvis kræver omgivelserne, at der kommer styr på lugtgener. Det fordrer risikovillig kapital til forskning og eksperimenter, og her kunne jeg personligt godt ønske mig et tættere økonomisk parløb mellem offentlige myndigheder og landbrugets organisationer og virksomheder.

Niels Hansen påpegede også, at landbruget længe har presset på for at få lov til at opføre produktionsbygninger på afstand af bebyggelse.

- Moderne stald kan sagtens indpasses i landskabet, og det samme kan gyllebeholdere. Når der bliver plantet omkring en sådan en beholder, vil den på afstand komme til at fremstå som en af de eftertragtede biotoper i landskabet. Men naturligvis vil vandkvaliteten i dette tilfælde ikke være i top.

- Heldigvis viser det sig, at der er store mængder drikkevand i den fynske undergrund af en rigtig god kvalitet. Men når det er sagt, så har vi i Fyns Amts såkaldte vandkoordinationsforum fremført det synspunkt, at drikkevandsforsyningen - set i et 30 års perspektiv, bør baseres på boringer i stor dybde i de bedst beskyttede indvindingsområder. Samtidig mener jeg, at vandværkerne i fremtiden bør arbejde mere sammen.

I det hele taget fandt Niels Hansen det på høje tid, at der udarbejdes en ny og mere centraliseret plan for vandindvindingen på Fyn.

Læs også