SAF ændrer i organisationen

(LANDBRUG SYD) Strukturudviklingen i primærlandbruget går imod færre og større landbrug, hvilket i høj grad påvirker grovvarebranchen. Antallet af heltidsbrug indenfor både svine- og mælkeproduktion bliver halveret i perioden år 2000 til år 2010.

Derfor foretages der i SAF en gennemgribende organisationsændring, der sikrer, at virksomheden bevarer konkurrencedygtigheden og kan fortsætte den positive udvikling man har været igennem de seneste år.

SAF vil over de kommende måneder realisere en organisationsændring der blandt andet medfører at hovedkontoret flyttes fra Haderslev til Mjøls samt at en række salgsmedarbejdere fra vore underafdelinger samles på kontoret i Mjøls. I samme forbindelse ændres navnet fra Mjøls- til Rødekro-afdelingen.

SAF vil over de kommende måneder realisere en organisationsændring der blandt andet medfører at hovedkontoret flyttes fra Haderslev til Mjøls samt at en række salgsmedarbejdere fra vore underafdelinger samles på kontoret i Mjøls. I samme forbindelse ændres navnet fra Mjøls- til Rødekro-afdelingen.

Dette er ensbetydende med omkostningsreduktioner til omladninger og ekspeditioner. I takt med at vores logistik er blevet optimeret har vi besluttet, at lave en salgsorganisation der ligeledes er tilpasset fremtiden.

Organisationsændringen medfører at alle salgsmedarbejdere fra afdelingerne Augustenborg, Bolderslev, Haderslev og Øster Højst fremover vil være placeret med udgangspunkt fra afdelingen i Rødekro og hovedparten af de medarbejdere der arbejder med svinefoder er dermed placeret på et og samme kontor.

I Skærbæk har man samlet hovedparten af medarbejderne der arbejder med kvægfoder, men i Rødekro vil der ligeledes være en gruppe bestående af tre medarbejdere der primært arbejder med kvægfoderkunder.

På både Rødekro og Skærbæk-afdelingerne har man to medarbejdere der er specialiseret indenfor planteavl.

Mikkelborg-afdelingen fortsætter uændret med en specialiseret medarbejder indenfor henholdsvis svin og kvæg. Endvidere fastholder man en enkelt salgsmedarbejder på afdelingerne i Sundeved, Haderslev og Møgeltønder. Endelig vil Service og telefoniafdelingen fortsat være placeret i Haderslev.

På alle afdelinger vil der fortsat være udlevering af gødning i foråret samt modtagelse af afgrøder i høst. Endvidere vil det være muligt at afhente foderkorn på afdelingerne, og på en række afdelinger, bredt fordelt i virksomhedens handelsområde, vil man fortsat have et bredt dækkende sækkevaresortiment. Alle kunder vil de kommende dage blive individuelt informeret om de organisatoriske ændringer.

Læs også