Første resultat af svinepest-analyse ventes fredag

Håbet om at der er tale om en falsk svinepest-alarm blev i går bestyrket, da der ikke kunne konstateres kliniske symptomer på svinepest i den besætning, hvorfra den svinepest-mistænkte gris stammer.

Grisen, som onsdag blev indleveret til slagteriet i Blans ved Sønderborg, kom fra en slagtesvineproducent fra Kolding-egnen, som ugentlig sender 50-60 grise til slagtning på Danish Crown slagteriet.

Den døde gris samt prøver fra besætningen blev onsdag eftermiddag kørt til Statens Serumlaboratorium på Lindholm for nærmere analyse. De første analyseresultater ventes at foreligge fredag eftermiddag, og det endelig svar søndag.

Ligeledes er slagteriet i Blans blevet lukket, indtil resultaterne af laboratorieprøverne foreligger.

- De drastiske foranstaltninger er den normale procedure ved mistanke om svinepest, da sygdommen er særdeles smitsom, fastslår Fødevaredirektoratet.

Svinepest er en smitsom sygdom, der medfører høj frekvens af dødsfald blandt sygdoms-ramte dyr. Derimod smitter sygdommen ikke mennesker, og kødet udgør ingen fødevaresikkerhedsmæssig risiko for forbrugerne.

Der har i 2003 hidtil været tre mistanker om klassisk svinepest herhjemme, som alle dog har vist sig at være falsk alarm.

Danmark har ikke haft svinepest siden 1933, men flere andre lande i Europa har haft problemer med sygdommen, som er konstateret i både tamsvinebesætninger og i vildsvinebestanden. I 2001 og 2002 har svinepest i flere tilfælde ramt tamsvinebesætninger i Tyskland, Luxembourg og Frankrig i et område, der grænser op til skove med vildsvin.

Læs også