Bedrifterne skal kunne udvikles

(Effektivt Landbrug) I år bliver der produceret 24,5 millioner svin i Danmark, og der er ingen udsigt til, at dette tal vil ændre sig markant. Det er nonsens at sige, at vi får 35 millioner svin inden for kort tid, siger Danske Slagteriers formand.

I et indlæg på et svinefodermøde torsdag i sidste uge, arrangeret af foderstofvirksomheden FAF på Bramstrup Gods ved Odense, udtalte Danske Slagteriers formand og 1. vicepræsident i Landbrugsraadet, Bent Claudi Lassen, at et af danske svineproducenters alvorligste problemer er, hvis man ikke herhjemme sørger for at få nogle betingelser, så bedrifterne kan udvikles.

I den forbindelse nævnte Claudi Lassen, at vicedirektør i Fyns Amt, Jørgen Dan Pedersen, netop i udtalelser til Ritzaus Bureau har sagt, at flere svin vil give offentligheden store udgifter.

- I år bliver der produceret 24,5 millioner svin i Danmark. Det er en smule mere end sidste år, og der er ingen udsigt til, at dette tal vil ændre sig markant. Om svineproduktionen stiger eller falder, afgøres af markedssituationen. Det er nonsens at sige, at vi får 35 millioner svin inden for kort tid

- Jeg tror ikke, vi vil se en udvikling, der adskiller sig meget fra udviklingen i de sidste mange år.

- Landmænd med svineproduktion skal leve op til en række miljøkrav. Miljøpåvirkningen fra svineproduktionen er de seneste 20 år blevet reduceret markant. Kvælstof og fosfor i gylle fra svin er faldet med 40 procent, og ammoniakfordampningen er faldet med 25 procent. Og det netop i en periode, hvor svineproduktionen er steget med 60 procent. Det dokumenterer, at vækst kan gå hånd i hånd med en lavere miljøbelastning - og vi skal fortsætte ad den vej. Men der er ingen udsigt til en markant stigning i svineproduktionen.

- I Danmark har vi heldigvis så meget fokus på miljøet, at landmænd og myndigheder kan samarbejde om en model, der både giver mulighed for udvikling og lavere miljøpåvirkning. Vi har ikke hollandske tilstande i Danmark.

- Svineproduktionen bidrager positivt til statskassen med en valutaindtægt, der sidste år var på 26 milliarder kroner. Staten tjener altså på svineproduktionen, og sådan skal det fortsat være.

- Det er afgørende, og skal have allerhøjeste prioritet, at vi får løst det problem. Blandt andet ved at få anlæggene væk fra byområderne.

- Svineproducenterne har hele tiden været fri for disse ordninger. Men kommer der en situation, kan embedsmænd i Bruxelles tage initiativ til at rydde markedet. Trods det, at Danmark får mest ud af at støtte den franske holdning til forslaget om en reform af EU’s landbrugsordninger, så skal Fødevareministeren i Folketinget forklare, hvorfor vi støtter Frankrig, selv om man vil af med tilskud. Og et flertal pålægger direkte ministeren at stemme imod danske interesser.

- Jeg synes, at vi har et godt udgangspunkt, og vi kan stå distancen over for de svineproducenter, vi skal konkurrere imod. Der, hvor det brænder på for tiden, er på den hjemlige politiske scene - og i forholdet til vore omgivelser.

Læs også