Stort kartoffelforsøg skal højne kvaliteten

(LANDBRUG SYD) Kvaliteten af danske kartofler er generelt høj, men med nye typer gødning og sprøjtemidler bliver kvaliteten måske endnu bedre, lyder meldingen fra Midtjysk Landboforening, der er i gang med et stort kartoffelforsøg ved Tarm.

Det er blandt andet det, et stort kartoffelforsøg med Midtjysk Landboforening i spidsen for skal forsøge at give svaret på. Et forsøg, som foregår på i alt tre ha marker, hvoraf en af forsøgsmarkerne ligger langs Påbølvej og Hejmdalvej ved Tarm.

- Baggrunden for forsøget er et landsforsøg, der laves sammen med landskontoret og landboforeningerne, hvor landskontoret så samler resultaterne, forklarer planteavlskonsulent hos Midtjysl Landboforening, Annette Møller Sørensen, der sammen med kollegaen Ruth Madsen er de primære kræfter bag forsøget, der kører sideløbende med Heden Agro i Herning og LandboNord i Nordjylland.

De tre steder er blevet udvalgt til at stå for forsøg med kartofler generelt. Det sker efter, at forsøgsstationen i Tylstrup blev sparet væk som et led i finansloven.

- Mit indtryk er, at danske spisekartofler generelt er af en god kvalitet. Men de behandles ikke altid optimalt i butikkerne. Det kan være problemer med placering i f.eks. sollys, der gør, at kartoflerne bliver dårlige, forklarer Annette Møller Sørensen, mens hun viser rundt på forsøgsmarken.

Samtidig lægger hun dog ikke skjul på, at formålet med forsøget er at højne kvaliteten af kartoflerne:

- Man kan altid gøre det bedre, og der kommer jo hele tiden nye sprøjtemidler og gødningstyper, der skal afprøves, så vi bliver ikke arbejdsløse foreløbig, siger Annette Møller Sørensen og tilføjer, at resultaterne af kartoffelforsøget vil være klart i løbet af august og september, når alle kartofler er taget op af jorden.

Allerede nu kan der dog konstateres varierende højder på kartoffelplanterne, alt efter hvilken behandling de har fået. Der gennemføres i alt 15 forskellige forsøg inden for gødning, insektmidler, bladgødskning, mangan, ukrudtsmidler og skimmelmidler.

Læs også