Ulovlig hestetransport stoppet

Transporten blev straks stoppet, hestene opstaldet på en nærliggende gård og den ansvarlige for transporten kan nu se frem til en retssag.

Hestene er nu opstaldede på en nærliggende ejendom, hvor de er under dyrlægebehandling. To af de belgiske heste kan transporteres igen i løbet af et par dage, mens den hårdest medtagne belgiske hest tidligst vil være egnet til videre transport om ca. 14 dage.

Rigspolitiets Tungvognssektion fører blandt andet kontrol med transporten af dyr på de danske landeveje. Når sektionen udfører kontrol, kan dyrlæger fra Fødevaredirektoratet deltage. Kontrollen foregår dels som stikprøvekontrol på landevejene og dels i nærheden af slagterier og samlesteder.

Læs også