Claus Andresen starter maskinhandel

Ny landsdækkende maskinforretning med fynsk base er målrettet krav og behov i fremtidens landbrug. Første aktivitet har været opkøbet af maskinerne hos Hverringe og Juelsberg, der nu skal samdrives med færre men endnu større maskiner.

Midt i trængselstiderne er en ny fynsk maskinforretning imidlertid dukket op - med et koncept som netop er målrettet denne udvikling i primærlandbruget.

Det er 42-årige Claus Andresen, der her fra i dag 2. juni har taget springet fra ansat hos Kragmann A/S, - til en selvstændig tilværelse med køb og salg af større maskiner. Det sker i regi af selskabet AgroFyn ApS, der får til huse i en lejet naboejendom til Ringe Maskinforretning.

Tilbage i 1979 kom han i lære i onklens maskinforretning i Odense, og dermed har Claus Andresen over 25 års erfaring i branchen. Han virkede hos Finn Andresen, Odense A/S frem til dens lukning for to år siden - i de sidste otte år som ejer af forretningen.

AgroFyn’s koncept vil være at operere i hele landet og på eksportmarkedet. Der bliver tale om en enmandsbetjent virksomhed, idet Claus Andresen hos Ringe Maskinforretning vil købe alle serviceydelser som klargøring, lager, garantiarbejde og anden værkstedsservice, bogholderi etc.

AgroFyn vil købe og sælge alle mærker - dog med hovedvægten på traktorer og mejetærskere. Der bliver kun tale om brugt materiel - til gengæld primært nyere, brugte enheder.

Alle er de opkøbt hos de østfynske godser Hverringe og Juelsberg, som nu skal samdrives. I samme handel er til Hverringe udlejet to stk. nye CaseIH MX 285 stortraktorer, og leveret en Väderstad Rapid stubharve og såmaskine, der skal tilså alle arealerne fremover på de to godser.

Udover at købe og sælge nyere, brugt materiel vil Claus Andresen som freelancetilknyttet hos Ringe Maskinforretning også kunne tilbyde fynske kunder forretningens program af nye traktorer, høstmaskiner og redskaber.

Læs også