Indholdet er vigtigere end idémandens position

(Effektivt Landbrug) Økolog, godsejer, konventionel svineproducent og forsikringsmand fik mere ud af at drøfte nye tiltag med hinanden, fordi de ikke var belastet af at kende hinandens erhvervsmæssige baggrund.

Ikke ret mange af de 230 deltagere ved det stort anlagte Innovation Day, torsdag i sidste uge på godset Bramstrup syd for Odense, kalder til dagligt sig selv for innovatorer.

Til stede var dog både udviklere og opfindere. Ikke mindst må en af initiativtagerne, godsejer Niels Langkilde, uden videre kunne falde ind under betegnelsen innovator i kraft at sit utrættelige arbejde med at opbygge og gøre begrebet Bramstrup Videncenter konkret. Samme energi som op til dagen i sidste uge er lagt i begrebet Innovation Day.

Umiddelbart i nærheden af Bramstrup bor en anden innovator eller opfinder om man vil. Også han deltog i arrangementet.

Det er Lars Skytte, der over en lang årrække har skabt sig en betydelig virksomhed indenfor dyrkning af økologiske frilandsgrønsager. Og som pioner indenfor økologisk grønsagsdyrkning har han selv måttet udvikle metoder såvel som teknologier til formålet.

En maskine, som Lars Skytte havde behov for og selv måtte udvikle, da der ikke fandtes tilsvarende på markedet.

Men det primære for Lars Skyttes deltagelse i Innovation Day var ikke at vise sin egen opfindelse frem. Sammen med en kollega, Frank van Beek, der også dyrker økologiske grønsager, deltog han i de temadrøftelser, der blev budt ind på af forskellig slags ved arrangementet på Bramstrup.

- Det var meget spændende tanker, der kom frem og i den gruppe er vi allerede nogle stykker, der har udvekslet navne, ligesom der er en fra gruppen, der har ansvaret for at kalde os sammen for at komme videre med vore drøftelser.

- Som økolog er man vandt til at blive sat lidt i bås. Her deltager man kun med sit navn og bliver ikke på forhånd mødt med den sædvanlige kategorisering på baggrund af fordomme.

- Jeg holder jo meget af mine konventionelle kolleger og mener, der er masser af områder, hvor vi kan udveksle erfaringer og lære af hinanden. I gruppen omkring direkte salg, hvor vi sad, var der både en godsejer, en handelshøjskolemand, en konventionel svineproducent og en forsikringsmand, tror jeg. Helt sikker er man jo ikke, fordi vi kun sidder med vores navneskilte uden titler og fag. Det er jo en del af ideen med den måde, arrangementet kører på, forklarer Lars Skytte.

- Det er helt befriende, at denne her mødeform er fri for meldinger og verbale magtdemonstrationer, som præger så mange andre møder, uanset om de er af faglig eller landbrugspolitisk art, slutter den økologiske grønsagsproducent og skynder sig videre til den næste session, han har planlagt at deltage i.

(3)37-22-ef

(2)35-22-ef

- Vi bliver nødt til hele tiden at udfordre det etablerede, ellers kommer vi ikke videre, lød en af konklusionerne under den afsluttende runde på sidste uges Innovation Day på Bramstrup Videncenter i sidste uge.

Især drøftelser om rådgivning, alternative dyrkningssystemer og IT i landbruget trak mange deltagere ved den utraditionelle mødeform, hvor deltagerne ved hjælp af »de to fødders lov« netop bevæger sig hen og ind i de gruppedrøftelser, den enkelte finder væsentlig og kan yde sit bidrag til. De færreste bød ind på emner som knastørre og abstrakte emner som de traditionelle organisationspolitiske studiekredse i kategorien »har dansk landbrug en fremtid«.

- Det er lidt ligesom kongresfrokosten i Herning, når Landsudvalget for Svin holder kongres. Det er jo der, man lærer mest og har chancen for at få det med hjem, man ellers ikke kan læse sig til, lød det fra en anden deltager, der bestemt mente, at Landsudvalget kunne lære meget af den utraditionelle mødeform.

Sonofon inviterede for eksempel deltagerne til at være med til at udvikle og eksperimentere med trådløst internet. Bigadan viste sit bud på gylleseparering og Kverneland trak mange deltagere med udenfor for at se på en ny plov.

- Også for os er det en lejlighed, hvor vi kan vise – og ikke mindst drøfte – de muligheder, der ligger i området mellem principperne i reduceret jordbehandling og traditionel jordbehandling, sagde Kristian Jakobsen fra Kverneland Group efter arrangementet.

Læs også