Mistanke om fjerkræsygdom i Vestjylland

Fødevareregion Herning er søndag den 4. maj blevet tilkaldt til en kalkunbesætning på grund af forhøjet dødelighed i besætningen.

Veterinærchefen i Fødevareregion Herning har ikke kunnet afvise mistanke om en smitsom sygdom i besætningen. Derfor er der udtaget blodprøver og andet diagnostisk materiale, som er sendt til analyse for tegn på Newcastle Disease og Aviær Influenza.

Der er samtidig udtaget foderprøver med henblik på undersøgelse for en eventuel forgiftning af besætningen via foderet. Besætningen er beliggende i Fødevareregion Hernings område. Besætningen er sat under offentlig tilsyn.

Flere informationer om Newcastle Disease og Aviær Influenza kan læses på Fødevaredirektoratets hjemmeside,

Læs også