40 års jubilæum på Landbogården

Olav Mikkelsen, der dimitterede fra Landbohøjskolen i 1961, blev i 1963 som ung agronom ansat som regnskabsassistent i den daværende Brørup-Vejen Landboforening, der senere skiftede navn til Brørup Landboforening.

Olav Mikkelsen har igennem sine 40 år i landbrugets tjeneste været en aktiv deltager i den kraftige udvikling, der er sket indenfor konsulenttjenesten.

Ved ansættelsen i 1963 var der fem medarbejdere på Regnskabskontoret, der dengang havde til huse i en lærerbolig på Ladelund. I dag har Brørup Landboforening et specialiseret rådgivningscenter på Landbogården i Brørup med 75 medarbejdere.

Olav Mikkelsen avancerede hurtig og blev i 1965 udnævnt til konsulent. Senere specialiserede han sig omkring skatteforhold. Olav Mikkelsen virker endvidere som stedfortræder for ledelsen på Landbogården.

Ved kildeskattens indførelse i begyndelsen af 1970-erne blev der behov for at udbygge kompetence specielt vedrørende dødsbobehandling, og Olav Mikkelsen har holdt fast ved dette speciale siden. Han besidder derfor en meget stor og udbygget viden om landbrugets skatteforhold og specielt de komplicerede regler omkring dødsbobehandling, der gør ham til en meget anerkendt ekspert på sit felt.

Ikke blot i Landbogårdens primære markedsområde, men også på landsplan er det kendt, at Olav Mikkelsen er en god ekspert at kontakte, hvis man står overfor specielle problemstillinger omkring skatte- og dødsbobehandling. Olav Mikkelsen er i den forbindelse også en eftertragtet underviser i dødsboers skatteforhold.

Olav Mikkelsen er også ofte gæst hos foreninger og ældreklubber, hvor han videregiver sin viden på skatte- og dødsboområdet og giver gode råd om, hvordan man mest hensigtsmæssig planlægger generationsskifter og arveforløb.

Også det politiske liv har haft Olav Mikkelsens interesse, og han har i to perioder været medlem af amtsrådet i Ribe Amt valgt for Venstre.

Dagen markeres med en reception for forretningsforbindelser, familie og kollegaer på Landbogården i Brørup 1. maj 2003 fra kl. 11.30 til 14.00.

Læs også