Minksmitte forsøges bortsaneret

(LANDBRUG SYD) Smitten med plasmacytose blandt mink i det sydjyske og på Fyn bekæmpes ved at sanere farmene. Det koster penge og endnu ved ingen, hvem der kommer til at stå med regningen.
Det eneste skår i glæden i beretningsåret 2001/2002 for de danske pelsdyravlere var den uventede smitte med sygdommen plasmacytose hos en række minkfarme i Sydjylland og på Fyn.

Generelt er der en høj sundhedsstatus hos de danske mink. Den smitsomme sygdom plasmacytose har med fælles indsats - og 100-200 millioner kroner - været bekæmpet gennem mange år, og enden så ud til at være nær, med hele landet som værende fri for sygdommen.


Så skete det uventede - rutinemæssige blodprøveanalyser viste, at farme i et ellers plasmacytose-frit område var smittede med sygdommen. Der blev iværksat et omfattende testprogram, hvorefter det hurtigt blev klart, at det var minkfarme, der fik foder leveret fra Sole Minkfoder A/S, Hedensted, der var smittede.På generalforsamlingen i Dansk Pelsdyravlerforening var der for det meste forståelse for, at den valgte fremgangsmåde er den rigtige. Den eneste protest kom fra pelsdyravler Hans Andersen, Filskov, som følte, at der var forskelsbehandling mellem avlere der valgte at sanere og avlere der valgte at nøjes med at pelse de smittede dyr, blandt andet ved at der ikke gives tilskud til hygiejnisering af gyllen, med mindre man sanerer.


Selvom Sole Minkfoder har tegnet en produktansvarsforsikring, vil fodercentralens forsikringsselskab ikke dække tabet, medmindre plasmacytose-virus kan påvises i foderet. Om sagen ender med forlig eller en deciderede retssag vil tiden vise.Læs også