Sikrer mælken mod menneskelige fejl

(Effektivt Landbrug) Overvågningssystem til mælketank og mælkeledninger kan sikre rengøringsstandard, nedkøling og mod fejlbetjeninger af mælketank.

Jagten på mikroskopiske urenheder i mælketank, slanger og rør, kan ifølge hollandske Lely sammenlignes med jagten på asteroider i det ydre rum. Derfor deler et nyt system til overvågning af mulige fejlkilder omkring mælketanken hos landmanden navn med det berømte Hubble-rumteleskop.

Såvel i konventionelle malkesystemer som hos besætninger med malkerobotter kan mange ting gå galt og være årsag til både små og store fradrag i mælkeafregningen. Fra mangelfuld rengøring på grund af en forkert koncentration af rengøringsmidlet til en portion skyllevand, der bliver blandet i mælken.

Med en Hubble rengøringsovervågning og fejlsikringssystem fra Lely vil en række typiske fejl kunne undgås.

Alarmerne for en forkert indstillet trevejsventil, rest af skyllevand i tanken eller brist i nedkølingen skal landmanden reagere på og ud i stalden for at gøre noget ved. Andre alarmer og afvigelser rangerer lavere og kan senere analyseres.

Analyser kan foretages ved at trække på udskrifter, som omfatter alle oplysninger fra det enkelte døgn i op til seks måneder, som er den tid, systemet lagrer mælkens og rengøringsprocedurens historie.

For eksempel kan man fra sin computer og printer udskrive en grafisk oversigt over rengøringen af mælkeledningen, mælketemperaturen, rengøringen af mælketanken eller tanktemperaturen time for time. En alarmliste kan ligeledes vise, hvor gentagende problemer skal findes og løses.

Som nybegynder på malketeknologi har Lely, siden de første malkerobotter kom på markedet i 1995 - og ganske overraskende for de eksisterende aktører på markedet for malkeudstyr - opnået en markedsledende position såvel globalt som i de europæiske lande, herunder også Danmark.

- Vi har valgt at satse højteknologisk i vores græs til glas koncept, sagde Lelys administrerende direktør Oluf van der Lely, der som den ene af to Lely-brødre er medejer familievirksomheden.

- Derfor har vi i et samarbejde med Ecolab, som er vores leverandør af rengøringsmidler til malkerobotterne, udviklet de avancerede sensorer og den software, der i det nye Hubble-overvågningssystem yderligere kan medvirke til at hæve mælkekvaliteten og fødevaresikkerheden, sagde direktøren ved lanceringen i Holland i sidste uge og lagde samtidig vægt på, at systemet kan anvendes på mælketanke og malkeanlæg af alle fabrikater.

Og for at understrege filosofien, var Hollands første og hidtil eneste austronaut og den nuværende professor i teknologi ved Universitetet i Delft, Wubbo Ockels, med til at lancere Lelys mælkeovervågningssystem, der som nævnt har fået navn efter det avancerede rumteleskop, Hubble.

- Efter at have betragtet vores smukke klode fra rummet i de syv dage, rumturen i oktober 1985 med Challenger-rumfærgen varede, kan jeg kun konkludere, at det er et pragtfuldt sted, vi bør gøre alt for at passe godt på, var Wubbo Ockels budskab.

Læs også