Rekordresultat i DLG Vest

(LANDBRUG SYD) 2002 var et rigtigt godt år for DLG Vest, hvor der har været stor tilgang af nye kunder.

Frank Knudsen fra Agersnap blev nyvalgt til bestyrelsen og erstatter Poul Erik Andersen, der ikke ønskede genvalg. Der var genvalg til Asger Pedersen, Karsten Jensen, Thorkild Pedersen og Bent Skallebæk.

Der har i 2002 været en meget flot fremgang salgsmæssigt, idet DLG Vest bl.a. hævede salget af foderblandinger med 14 procent, råvaresalget med otte procent, industrikorn med 26 procent, planteværn med 36 procent mv.

De mange nye kunderelationer giver tilmed et øget salg af service- og energivarer, hvilket også ses af en omsætningsfremgang på 17 procent inden for diverse varer.

Efter valget til kredsbestyrelsen redegjorde Asbjørn Børsting for opkøbet af 40 procent af KFK´s korn- og foderstofaktiviteter i Danmark.

I DLG Vest er KFKs afdeling i Nr. Nebel kommet ind i forretningen som en meget sund og veldreven afdeling. Det er ambitionen at integrere såvel medarbejdere som kunder fra det tidligere KFK på bedst mulig vis i DLG Vest det kommende år.

Hos DLG er opfattelsen, at man er kommet godt fra start, og det er lykkedes medarbejderne at fastholde hovedparten af den samhandel, der naturligt tilhører afdelingen i Nr. Nebel.

DLG Vest ser derfor frem til endnu et godt år, hvor man vil forsøge at fastholde de eksisterende kunder og til stadighed udbygge kundekredsen. Baggrunden for den ambition er en konkurrencedygtig position med etablering af nogle meget konkurrencedygtige indkøbsselskaber med bl.a. Svenska Läntmannen og AgroDanmark-gruppen.

Læs også