Bedre indtjening savnes

(LANDBRUG SYD)Selv om det gik lidt fremad i 2002, frygter Sønderjysk Kvæg, at de kommende år bliver økonomisk pressede.

Han glædede sig dog samtidig over, at det umiddelbart ser ud til, at de investeringer, der er gjort i de sidste år, nu også begynder at kunne ses i statistikkerne.

- Vi skal producere for mindre. Det er et skrapt krav at se i øjnene, men det er vilkårene. Vi skal være mere effektive, forenkle hvor vi kan, udnytte arbejdskraft og kapital optimalt og bruge den forskning, som ligger til os, herunder avl og fokus på sundhed, sagde Henrik Petersen.

- Vi har et højt veterinært niveau i Danmark, og vi mærker her i regionen tit, at vi er en grænse. Derfor har vi kontakt til kvægbruget og de veterinære myndigheder syd for grænsen i et forsøg på at skabe et fælles boldværk mod smitte sydfra, sagde Henrik Petersen, der har store forventninger til det samarbejde i det kommende år.

Henrik Petersen kom også omkring debatten om dyrevelfærd og landbrugets image-kampagne, hvor hans holdning er, at der skal holdes hånd om dyretransporter, ligesom der skal ydes en stor indsats for at forebygge sygdomme og øge sundheden.

Til gengæld mener han, at et godt image ikke kan købes for penge via reklamespots. Det skal ske ved at vise et godt landmandsliv lokalt og tage hånd om de brodne kår i faget.

Læs også