Hold sprøjten i form

(Effektivt Landbrug) Det er vigtigt at vedligeholde marksprøjten. Kun en veltrimmet sprøjte kan udføre det nødvendige præcisionsarbejde i marken uden overdosering og spild af sprøjtemidler.

Selv om frosten stadig bider i jorden, har kalenderen sat foråret på dagsordenen. Det betyder, at vækstsæsonen - og dermed sprøjtesæsonen - rykker nærmere dag for dag.

Det er kun et spørgsmål om tid, før sprøjten skal i marken og udføre den første ukrudtsbekæmpelse i vintersæden. Derfor er det klogt at give sprøjten et forårstjek, så den er i form til kampen mod ukrudtet.

- Det første, man kan gøre, er at fylde rent vand på sprøjten og tjekke, om der er noget, der er frostsprængt i løbet af vinteren. Selv om der har været kølervæske på sprøjten, kan der godt være en »blind lomme« i den yderste ende af dyserøret, hvor frostvæsken ikke er nået ud, siger landskonsulent Jens Johnsen Høy, Landskontoret for Bygninger og Maskiner.

Hvis det er tilfældet, risikerer man, at sprøjtevæsken står i en tyk stråle ud af sprøjten, når man kører i marken og begynder arbejdet.

- Hvis manometeret er ude af kurs, kan man naturligvis købe et nyt. Men kender man fejlvisningen, kan man godt køre videre med det gamle, hvis man sørger for at korrigere for fejlvisningen, siger Jens Johnsen Høy, som tilføjer, at det også hører med til forårsklargøringen at fylde sprøjten med vand og tjekke alle dysers ydelse.

- Sprøjtevæsken skal komme nogenlunde ensartet ud fra alle dyserne. Hvis en dyse er slidt, vil der være striber i fanen lige under dyseåbningen. Dyserne må ikke afvige mere end plus/minus fem procent fra hinanden, understreger landskonsulenten, som også anbefaler, at man øger trykket på sprøjten og tjekker for utætheder ved pakninger, samlinger og slanger. Desuden skal man huske at smøre de bevægelige dele på sprøjten.

- Hvis sprøjten er meget ledeløs, især i længderetningen, kan det give nogle meget store forskelle i doseringen af sprøjtemidlet. Det er faktisk en større kilde til unøjagtigheder end forskellen på dyserne, siger Jens Johnsen Høy, som gør opmærksom på, at sprøjten ikke er klar, før man også har tjekket traktorens hastighed.

- Hvis traktoren kører et andet antal meter end det, der er grundlaget for ens beregninger, så passer tingene ikke sammen, påpeger han.

Sprøjtens alder har derimod ikke den store betydning.

- En gammel sprøjte, hvor dyserne er i orden og bommen ikke er al for løs, kan lave et lige så godt stykke arbejde som en moderne sprøjte, selv om den sidste nok er nemmere at arbejde med. Men rent sprøjteteknisk, så kan den omhyggelige landmand lave et lige så godt stykke arbejde med en gammel sprøjte, hvis den er godt vedligeholdt, siger landskonsulenten.

Endnu har vejrguderne ikke sendt milde vinde over landet. Men det kommer som bekendt. Og dermed går vækstsæsonen i marken for alvor i gang. Her i vækstsæsonen 2003 lancerer vi på Effektivt Landbrug en ny faglig serie for vore læsere. Fra og med denne udgave og vækstsæsonen ud sætter vi hver uge fokus på planteværn.

På den faste planteværnsside kan man få faglige tips, læse om nye midler og få eksperters vurdering af en række planteværnsrelaterede spørgsmål. Samtidig vil vi bestræbe os på så ofte som muligt at bringe historier ude fra jer praktikere, der bruger planteværn som et aktivt værktøj i marken.

Har du som planteavler emner og spørgsmål, du gerne vil have belyst i forbindelse med temaet planteværn, så ring eller skriv til redaktionen. Vi laver ikke en brevkasse, men tager emnerne op i det omfang, det er muligt. Så slås du med et konkret planteværnsproblem, har du en original løsning på et problem, eller har du bare en ide, du vil give videre til dine kolleger, er du hjertelig velkommen til at kontakte os.

Læs også