Massiv kundetilgang til SAB

Direktøren for den fynske grovvarevirksomhed kunne på generalforsamlingen oplyse, at omsætningen sidste år blev øget med tæt ved 100 millioner kroner. Den største fremgang havde SAB i afdelingen i Jylland.

Derfor kunne ledelsen med løftet pande aflægge beretning og regnskab for de fremmødte godt 100 medlemmer ved generalforsamlingen i onsdags i Vissenbjerg. Omsætningen steg med tæt ved 100 millioner kroner til 548 millioner, og bundlinien viste et resultat på 4,9 millioner kroner.

Direktøren for det store andelsgrovvarefirma, Bent Juul Jørgensen, oplyste, at de omkring 50 millioner kroner af meromsætningen kan henføres til fusionen med Stenstrup-Lunde lokale Foderstofforening, der trådte i kraft 1. januar 2002.

- Den resterende del kommer fra en markant tilgang af nye kunder, ikke mindst i det jyske område omkring vor afdeling i Egtved, sagde direktøren og betegnede fusionen med Egtved Andels Grovvareforening tilbage i 2000 som en succes. Afdelingen er ganske enkelt blevet et stærkt ståsted for SAB i Jylland.

Som et mål for SAB nævnte direktøren, at bestræbelserne til stadighed går på at have de laveste omkostninger pr. enhed og den største omsætning pr. medarbejder. En målsætning er her syv millioner kroner pr. ansat.

Fra salen understregede Kresten Madsen, Egtved, at man som landmand ikke i samme grad kan glæde sig over gode tider i sit grovvareselskab, hvis det samtidig betyder, at man har betalt et par procent mere for sine varer.

- Vi må først og fremmest se på prisen, pointerede han og efterlyste mere fart på strukturudviklingen indenfor grovvarebranchen.

- Man kan fundere over, at så mange sælgere fra forskellige firmaer kører rundt til de samme, men færre landmænd.

- Spørgsmålet om strukturudviklingen er svært, men som landmænd kan vi ikke være interesseret i kun at have en eller to udbydere på markedet, mente han.

Bent Juul Jørgensen kom i den forbindelse ind på KFK-opkøbet i efteråret, hvor SAB stod udenfor.

- Egoistisk set ville man som direktør naturligvis engang kunne fortælle ens søn, at man i 2002 havde været til at opkøbe denne store virksomhed. Jeg vil nu hellere fortælle, at vi i stedet flyttede omsætningen over til os.

- Primært var årsagen, at vi ikke så nogen fremtid i at investere i et havneanlæg, når 70 procent af foderingredienserne findes ude på landet. Samtidig har vi jo netop indviet vor nye fabrik i Skamby, pointerede direktøren, der dog fremover forudså ændringer i aktiviteterne i grovvarebranchen.

Som tiltag på denne front nævnte han, at SAB i år har taget et parti vinterbyg ind som maltbyg - til en merpris på fem kroner. Også udlæg af ærter til industriformål venter direktøren at kunne tilbyde kunderne fremover.

- I det hele taget gælder det om at fremelske stadig mere forædlede afgrøder. Indenfor maltbyg har vi på Fyn et fortrin, idet man på tyske malterier ligefrem forespørger efter fynsk maltbyg, kunne Bent Juul Jørgensen fortælle de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.

- Især har det været galt i den sidste måned, påpegede Torben Hansen, Broby. Også smagsstofferne har der været problemer med i efteråret. Især kan det undre, når I lige har investeret i en ny fabrik. Så åbenbart må være noget galt med kvalitetskontrollen.

Bent Juul Jørgensen nævnte, at der ikke har været problemer med prøverne, som Plantedirektoratet løbende foretager på foderfabrikkerne, men at han naturligvis straks ville gå hjem og få set på problemerne.

I forbindelse med fusionsaftalen fik medlemmerne i Stenstrup-Lunde deres navnenoterede andelskapital overført til SAB, og derfor fordeles fire millioner kroner i bonus efter omsætningen i 2002. Halvdelen heraf henlægges som andelskapital på navn i SAB, medens den anden halvdel udbetales.

For medlemmerne i SAB inden fusionen sidste år udloddes 12 millioner kroner som en delvis udligning af sammensmeltningen med den betrængte, sydfynske foderstof.

Pengene overføres fra SAB’s frie reserver til navnenoteret andelskapital, og beløbet svarer til to procent af medlemmernes køb og salg i 2001 og 2002.

- Med vores lokale islæt og størrelse ser vi det som en udfordring og en opgave også at dække dette lokalområde, og på sigt vil det styrke SAB, sagde han og bød velkommen til medlemmerne fra den sydfynske foderstofforening.

Han erkendte, at hverdagen naturligvis er en anden i Stenstrup-virksomheden. Der er blevet ryddet kraftigt op, både i bygninger og omgivelser, og så sent som i forrige uge blev der indgået forlig med den tidligere forretningsfører, så der også det felt er blevet ryddet op.

Det fik Hans Erik Jørgensen, Hundstrup, til at takke SAB, for at virksomheden var gået ind i fusionen med Stenstrup-Lunde.

- Nu ser det rigtigt godt ud dernede, påpegede den sydfynske gårdejer.

Salget af planteværn steg med 18,5 procent, gødning med hele 63 procent og såsæd med 10,4 procent. SAB’s modtagelse af korn steg fra 140.000 til 160.000 tons i det forgangne år.

Året blev foruden fusionen med Stenstrup-Lunde markant for SAB med ibrugtagelsen af den nye fabrik i Skamby. Ud af årets samlede investeringer på 33,3 millioner kroner beløb fabrikken sig til 23,3 millioner.

- Med dette tiltag er vi klar til fremtiden. Der er med denne udvidelse på ca. 100.000 tons foder skabt en base for fortsat vækst, pointerede formanden.

Af overvejelser i virksomheden er opførelsen af en ny administrationsbygning i Skamby. Foreløbig indeholder investeringsbudgettet for 2003 på 16 millioner kroner en flytning af brovægtene i Skamby samt løbende udskiftning af det rullende materiel.

Læs også