Læg låg på PMWS

(Effektivt Landbrug) Der er ingen grund til at opgive, hvis PMWS melder sin ankomst i svinestalden. Man kan nemlig dæmpe følgerne og reducere dødeligheden i besætningen betydeligt. Derfor er der selvsagt penge i at gøre en aktiv indsats i kampen mod sygdommen.

Der findes ikke et mirakelmiddel – et lille pulver – som kan få svinesygdommen PMWS til at forsvinde som dug for solen. Og indtil mirakelmidlet opfindes, handler det for svineproducenten i høj grad om at få så meget styr på sygdommen som muligt. Det kræver ofte nye arbejdsrutiner i staldene.

- Med den viden, vi har i dag, kan vi ikke gøre noget for at forhindre PMWS i at komme ind på en svinebedrift. Men det betyder ikke, at svineproducenten skal opgive kampen, pointerer dyrlæge Anne-Grete Hassing fra Landsudvalget for Svin og fortsætter:

- Man kan faktisk gøre en betydelig indsats, så man får lagt låg på PMWS, og det er der faktisk penge i, fordi man kan reducere dødeligheden i besætningen betydeligt. Ikke mindst set i forhold til, hvis man opgiver kampen og lader stå til.

- Det her handler på ingen måde ikke om, at svineproducenterne driver deres bedrifter dårligt. Men hvis man får PMWS i sin besætning har man en helt ny situation på bedriften. Og hvis man fortsætter som hidtil, går det galt. Man skal simpelthen ændre sine rutiner som følge af sygdommen, forklarer Anne Grete Hassing.

- Det handler f.eks. om, at man får kigget på sin måde at sektionere på. At man sætter PMWS-grisene i mindre stier, og at man forsøger at sortere mindst muligt ved fravænning. Men som nævnt er det vigtigt, at man får talt tingene igennem med sin rådgiver, og at man gennemgår alle rutiner. For det handler altså om at ændre adfærd og arbejdsgange, og at man er indstillet på, at der er en tid før og efter PMWS, forklarer hun.

Anne-Grete Hassing pointerer samtidig, at man ikke må lade sig forblinde af PMWS.

- Slet ikke hvis man har andre infektioner at slås med. Man skal i øvrigt huske på, at vi havde ligeså lidt styr på PRRS i begyndelsen, som vi har på PMWS i dag.

- PRRS har vi jo lært at leve med i dag. Og det er jo også et tegn på, at vi med den rigtige indsats kan få en form for kontrol over disse sygdomme.

PMWS har været i Danmark siden 2000. Ingen ved reelt, hvor mange besætninger der har sygdommen indenfor stalddøren i dag.

PMWS viser sig typisk ved utrivelige grise i alderen 5-14 uger. Ofte er der stor dødelighed blandt grisene – helt op til 50 procent. Symptomerne kan være hoste og diarre. Dertil kommer, at inficerede grise ofte puster meget.

En svineproducent er forpligtet til at orientere om mistanke om PMWS i forbindelse med omsætning af dyr.

Læs også