Landbrug i den tredje alder

(LANDBRUG SYD)Der er både økonomiske og menneskelige overvejelser, når man som landmand nærmer sig efterlønsalderen og måske ønsker at afhænde bedriften. Forleden inviterede Sønderjysk Landboforening til informationsmøde om emnet i Vojens.

Hvad de går ud på, og hvordan man kan tackle dem, forsøgte Sønderjysk Landboforening at give svaret på i forbindelse med et informationsmøde om emnet på foreningens landbrugscenter i Vojens. Et møde, der med 175 fremmødte betød fuldt hus til arrangementet.

Det kan være familiehandler eller salg til nære medarbejdere. Tillige er der mulighed for delsalg af for eksempel jord og mælkekvoter.

- Det vigtigste, uanset hvad, er, at man bør starte med planlægningen cirka 10 år før påtænkt ophør som landmand, sagde Bjarne Jacobsen, hvilket udløste en del latter blandt de fremmødte, hvoraf mange aldersmæssigt tydeligvis for længst havde passeret de 50.

Bjarne Jacobsen kom tillige ind på overvejelserne omkring, om ejendommen skulle nedlægges eller sammenlægges med en anden ejendom, og hvorvidt familien skulle blive boende på ejendommen.

Samtidig er der en ikke uvæsentlig gevinst for landmanden, da stuehuset kan sælges skattefrit.

- Men det betyder ikke, at man kan værdisætte stuehuset urimeligt højt i forhold til resten af ejendommen, sagde Bjarne Jacobsen, der tilføjede, at fast ejendom skal sælges til plus/minus 15 procent af den offentlige vurdering.

Bjarne Jacobsen kom i sit indlæg tillige ind på de mange regler og muligheder, der ligger i at sælge sin ejendom til børn eller anden nær familie og som noget nyt muligheden for at sælge til nære medarbejdere.

Her er kravet imidlertid, at medarbejderen skal have været ansat i mindst tre år i løbet af de fire seneste kalenderår. Samtidig er der åbnet op for det såkaldte glidende generationsskifte, hvor overdragelsen af ejendommen sker over fem år.

Bjarne Jacobsen sluttede sin indlæg af med en gennemgang af salg af blandt andet mælkekvoter og foderbeholdninger samt muligheden for ophørspension.

ASE er de selvstændiges A-kasse, der tilbyder landmænd mulighed for ikke bare dagpenge, men også efterløn som 60-årige.

- Det handler om at komme i god tid, sagde Jørgen Tarp under sit indlæg, hvor han kom ind i de mange og meget specifikke love og regler omkring det emne.

Og foruden den enkelte landmand handler efterløn også om hans medhjælpende hustrus muligheder for at få et efterlønstillæg.

- Mange landbokoner har enten fuldtids- eller deltidsarbejde ved siden af landbruget, og derfor bør de være opmærksomme på en kombinationsordning, der sikrer dem efterløn, sagde Jørgen Tarp, der ofte oplever, at netop den gruppe glemmer at forsikre sig for gård-delen.

Aftenmødet hos Sønderjysk Landboforening sluttede af med et foredrag af socialkonsulent Solvejg Høj. Hun fortalte om de mere bløde værdier og problemstillinger, der kommer, når man træder ind i den tredje alder. Hun kom tillige ind på forholdene mellem far og søn og ikke mindst ægtefællerne ved etablering af et I/S som led i glidende generationsskifte.

Ifølge sektionsleder for Driftsøkonomi, Steen Vejrup, Sønderjysk Landboforening, var interessen for mødet så stort, at man allerede nu vil gentage det mandag 17. marts kl. 19.30 i Løgumkloster Forsamlingshus.

Læs også