Dyrt at lette arbejdet med robot-malkning

(Effektivt Landbrug) Sønderjysk kvægbrugskonsulent har regnet på de typisk anlægspriser og omkostningerne til service og vedligehold ved malkestalde, karruseller og robot-anlæg.

Robot-malkesystemer er generelt dyrere pr. ko end malkestalde og malkekarruseller med hensyn til såvel anlægsprisen som omkostningerne til service og vedligehold. Til gengæld vil robot-malkning i mange besætninger resultere i et lavere arbejdsforbrug.

Det fremgik af et indlæg, som kvægbrugskonsulent Christian Raun, Sønderjysk Landboforening, kom med i forbindelse med Dansk Kvægs kongres i sidste uge.

Ifølge Christian Rauns beregninger koster en sildebens malkestald til cirka 130 køer (en 2x12’er) typisk omkring 500.000 kroner plus 250.000 til ekstra bygning. En indvendig malkekarrusel med 26 pladser koster til sammenligning i omegnen af 900.000 kroner plus 500.000 til ekstra bygning.

Til samme besætningsstørrelse koster et robot-anlæg med to enkeltbokse eller et flerbokssystem med tre bokse omkring 1,9 millioner kroner. Men her skal der til gengæld ikke regnes med en investering i ekstra bygning, da et robot-anlæg optager betydelig mindre plads end en malkestald eller en karrusel.

Den samlede anlægspris for malkestald, karrusel og robot-anlæg til cirka 130 køer løber typisk op i henholdsvis trekvart million, 1,4 millioner og 1,9 millioner kroner - i alle tre tilfælde plus/minus 150.000 afhængig af valg af tilbehør.

Regnes der med en rentesats på seks procent og en levetid på 12 år for malkestalden og karrusellen, og 10 år for robot-anlægget, bliver det årlige tilbagebetalingsbeløb, ifølge Christian Raun, på henholdsvis 89.500, 167.000 og 258.100 kroner.

De årlige omkostninger til service og vedligehold har han beregnet til henholdsvis 35.000, 40.000 og 75.000 kroner.

Med samme rentesats og samme levetid for de tre anlægstyper som ovenfor giver det årlige tilbagebetalingsbeløb på 119.300 for malkestalden, 190.800 for karrusellen og 441.300 for robot-anlægget.

Ved anlæggene til 260 køer løber omkostningerne til service og vedligehold op i henholdsvis 45.000, 50.000 og 140.000 kroner.

Christian Rauns tal viser tydeligt, at anlægsprisen pr. ko for malkestald og karrusel falder mærkbart ved at gå fra 130 til 260 køer, nemlig fra knap 5.800 til cirka 3.850 kroner ved valg af malkestald, og fra knap 11.000 til godt 6.000 kroner ved valg af karrusel.

Ved valg af robot-anlæg falder anlægsprisen derimod kun en lille smule ved at gå fra 130 til 260 køer, nemlig fra knap 15.000 til godt 14.000 kroner pr. ko.

- Med hensyn til arbejdsform adskiller robot-anlæggene sig væsentligt fra de to andre anlægstyper, da det hårde, manuelle malkearbejde afløses af mere opsyn og management. Robot-malkning har den fordel, at det giver en mere fleksibel arbejdsdag - og i mange tilfælde også et lavere arbejdsforbrug, siger han.

Læs også