Rift om ledigt landbrugsjord

(LANDBRUG SYD)Mange har henvendt sig og vist interesse for at få fingrene i 430 hektar ledigt landbrugsjord/frijord ved Vandel Flyveplads.

Det er ikke hver dag, der pludselig bliver udbudt 400 hektar landbrugsjord til salg, så det kommer næppe så overraskende, at interessen for at købe jorden er stor, og den er endda større end håbet.

- Vi har haft rigtig mange henvendelser om jorden fra både lokalområdet og andre steder i landet fra både Nordjylland og Sjælland, fortæller ejendomsmægler Finn Jacobsen fra »EDC - Landbrug Moesgaard og Jacobsen« i Ringkøbing til Landbrug Syd.

Da avisen talte med ham i starten af sidste uge, var der sendt materiale ud til 108 interesserede købere. Efter at have modtaget det mere generelle materiale kan folk henvende sig for at få - købe - et mere specificeret materiale, og det havde 27 foreløbig gjort - et materiale, der koster 150 kroner.

Det er de nye ejere af det i alt 1000 hektar store område ved Flyvestation Vandel, World Wide Wind, der har udbudt 430 hektar landbrugsjord/frijord til salg, da firmaet med forkortelsen WWW ikke ønsker at drive landbrug på jorden, der hører til Vandel Flyveplads, der nedlægges som militær flyveplads.

De nye ejere arbejder med tanken om at opføre og drive et kombineret messe- og erhvervscenter, mens landbrugsjorden skal sælges fra. Det drejer sig om tre arealer på henholdsvis 124, 145 og 162 hektar, hvoraf de 400 hektar er landbrugsjord.

I salgsmaterialet noteres det, at jorden hovedsageligt består af store, regulære agre med mulighed for at tilrettelægge en rationel drift, og arealet er ikke noteret med landbrugspligt og er således ikke omfattet af landbrugslovens generelle bestemmelser bl.a. vedrørende fortrinsstilling og vejafstand.

»Det betyder, at alle landmænd, der på deres nuværende bedrift har opbrugt mulighederne for at købe suppleringsjord, her får muligheden for at erhverve et areal, der kan indgå ved opgørelse af udsprednings- og harmonikrav«, hedder det i materialet.

»Da der ikke er afstandskrav, kan landmænd over hele Danmark lade arealet indgå i miljøregnskabet - dog under forudsætning af, at landmanden kan transportere den nødvendige del af husdyrgødningen til eller etablere produktion i området«, hedder det videre.

Arealet kan også erhverves af alle EU-statsborgere og selskaber.

Prisen for frijord er ofte højere, men Finn Jacobsen tør ikke skyde på, hvad jorden vil indbringe. Men det ligger fast, at sælgerne har forbeholdt sig, at alle tilbud kan forkastes, hvis de er for lave.

- Sammen med ejerne tager vi efter tilbudsgivningen en snak og vurderer situationen og tager derefter stilling, og omkring tre uger efter sidste frist er det formentlig afgjort, vurderer Finn Jacobsen.

Læs også