Frie bønder kæmper for mangfoldighed i landbruget

(LANDBRUG FYN) Vi vil ikke føre politik for de store brug, siger det fynske medlem af ledelsen i den nye landsorganisation Frie bønder – Levende land.

- Ved fusionen mellem de to organisationer i Dansk Landbrug har landbruget taget et skridt i den forkerte retning. Som medlem af Familielandbruget i snart fyrre år følte jeg det som intet mindre end et kup, da fusionen blev vedtaget hen over hovedet på medlemmerne, der i et så væsentligt spørgsmål burde være blevet spurgt ved en urafstemning.

Det siger gårdejer Erik E. Hansen, Hjortebjerg, Søndersø, der som aktiv førstesuppleant i bestyrelsen er den eneste fynske repræsentant i ledelsen af den nye landsforening »Frie bønder – Levende land«, som blev stiftet ved et møde på Båring Højskole den 25. januar.

- Derfor, fortsætter han, var jeg glad for initiativet til den nye organisation, og jeg har meldt mig under fanerne for at medvirke til at få organisationen sat godt i gang. For det kan ikke passe, at dansk landbrug - med den mangfoldighed, som trods alt endnu findes - kun skal have et talerør for de store landbrug, med resterne af familielandbruget »på bagsmækken«.

- Den udvikling er vi imod i Frie bønder – Levende land, understreger Erik Hansen. Vores politik angår landbrugsbedrifter på op til 70 ha og 120 dyreenheder. Ifølge statistikken er der i hele Danmark kun ca. 13.000 brug med over 70 ha. Da der er ca. 51.000 landbrug i alt, vil det sige, at der stadig er 38.000 brug på 70 ha og derunder.

- Vi vil ikke føre politik for de store brug. Vi ser, at famlielandbrugssektionen i Dansk Landbrug går ind for at tillade tre brug à 125 ha, - altså i alt op til 375 ha. Blandt andet med henvisning til, at de store arealer er nødvendige for at opfylde harmonikravene ved en stor husdyrproduktion.

- Det er ikke politik for mig. Jeg ønsker ikke stordrift for enhver pris. Jeg vil ikke have jord for, at jeg skal bære penge ud fra svinestalden og ud på jorden. Der er stadig gode muligheder for at lave naboaftaler.

Der produceres 3.200 slagtesvin om året, baseret på indkøbte smågrise, som der indsættes 515 af hver 8. uge. Grisene går på dybstrøelse, indtil de vejer ca. 60 kg, hvorefter de går i traditionelle stier, indtil de skal på slagteriet.

- Jeg startede op med bundne søer i Protekta stalde, og havde en overgang 160 søer. Senere blev staldene lavet til slagtesvin, og søerne røg på friland, fortæller Erik Hansen. Dengang havde jeg fremmed medhjælp, men jeg valgte at gå tilbage til den familiebaserede driftsform. Det betød, at både søerne og medhjælperen kom ud, hvorefter jeg udelukkende har produceret slagtesvin.

Ifølge foreningens sekretær, Børge Larsen, Brabrand, har foreningen hver uge tilgang af ca. 40 nye medlemmer. Dermed passerede medlemstallet for godt en uge siden de 150, og man vil på forskellig måde sørge for at gøre opmærksom på foreningens eksistens, så stadig flere får lyst til at melde sig ind.

- Alle interesserede – både landmænd og andre, der bor i landdistrikterne – kan blive medlemmer. Man kan få mere at vide om foreningen – og eventuelt tilmelde sig – via foreningens hjemmeside: www.levende-land.dk. Folk, der har lyst til at blive medlem, er også velkomne til at kontakte mig, så skal jeg lade det gå videre, siger Erik Hansen.

- Et af målene er hektarstøtten. Der har vi sagt, at ingen brug skal have større hektarstøtte, end hvad der svarer til højeste dagpengesats. Det har vi modereret lidt, så vi nu siger: Fuld hektarstøtte til de første 50 ha – hvilket nogenlunde svarer til højeste dagpenge. Derefter 50 procent støtte til de næste 20 ha, og ingen støtte ud over 70 ha.

- Hvis det er så godt, som nogle mener, at være stor, så må det være de mindre, der skal have støtten – for at de kan være med.

- I dag får man 275.000 kr. i støtte, hvis man har 125 ha. Det vil sige, at det, som familielandbrugssektionen går ind for, nemlig de tre gange 125 ha, kan give op til 825.000 kr. i hektarstøtte til en enkelt landmand.

- Det vil vi satse på, og vi vil i øvrigt samarbejde med alle foreninger, som er imod, at alt skal være så stort. I den forbindelse har vi også foreslået, at ved nedlæggelse af ejendomme må arealet ikke komme længere ned end to ha, så landbrugspligten an bevares.

I den forbindelse har Erik Hansen stillet forslag om, at alle skal kunne optages som medlemmer i foreningen, men at man ikke skal kunne vælges til bestyrelsen, hvis man har over 70 ha.

- Det, der er gået galt med familielandbruget, er, at vi som regel har valgt de største til vore bestyrelser. Det har været med til at dreje udviklingen i en forkert retning, og det vil jeg gerne undgå i den nye forening, siger Erik Hansen.

- Et andet forslag, som jeg arbejder for at få med i programmet, er, at ejendomme, der ligger i bymæssig bebyggelse, ved næste ejerskifte skal ned på 60 dyreenheder. Desuden mener jeg, vi skal arbejde for at få ejendommene ud på marken, så produktionen ikke kan genere naboerne. Man kunne jo bruge nogle af de penge, der spares i hektarstøtte til de store brug, til at flytte produktion ud af byerne.

- Jeg har i snart 40 år været medlem af familielandbruget, og det vil jeg blive ved med – i hvert fald et år mere – for at kunne være med til de møder, der skal afholdes i forbindelse med den nye landbrugslov, siger Erik Hansen. Han henviser blandt andet til, at Søndersø Familielandbrug i samarbejde med LOK netop er i gang med en række debatmøder om dette tema. Næste møde er onsdag den 19. marts, hvor emnet er »Besyv til landbrugsloven«.

- Dansk Landbrug kæmper heroisk for den sidste fusion. I »Frie bønder- Levende land« er vores stræben den modsatte. Vi vil arbejde imod fusioner og monopoler for enhver pris, men kæmpe for mangfoldighed med nye initiativer i landdistrikterne og på de små landbrug - med muligheder for de mange.

Læs også