Får og geder skal mærkes og registreres

(LANDBRUG FYN) Alle landets får og geder skal nu registreres og have øremærker. Formanden for Dansk Fåreavls fynske distrikt frygter, at reglerne vil få mindre besætningsejere til at droppe fåre- og gedeavlen.

Alle fåre- og gedeejere bliver nu tvunget til at være med i en eller anden form for registrering. 1. januar trådte nye regler i kraft, som betyder, at samtlige får og geder skal registreres og forsynes med øremærker. Og der er ingen bagatelgrænse. Den enlige ged eller kælelammet i baghaven skal også mærkes og registreres efter forskrifterne.

De nye regler er hen ad vejen blevet lempet en smule i forhold til regeringens oprindelige udspil. Alligevel forudser formanden for Dansk Fåreavl distrikt 8, Kurt Lyder Hansen, at adskillige fåreavlere vil sælge deres dyr på grund af de nye regler, der indebærer mere skrivearbejde i form af indberetninger til CHR-registret.

- Jeg kan godt frygte, at især ældre landmænd, der satte deres ammekøer ud, fordi de ikke gad alt bøvlet med registrering, og tog får ind i stedet for, nu også dropper fårene, siger Kurt Lyder. Han håber dog, at folk i stedet for vil sætte sig ind i de nye regler, der ikke er så besværlige, når det kommer til stykket.

Ifølge de nye regler, der trådte i kraft i to tempi, nemlig 1. november 2002 og 1. januar 2003, skal alle fåre- og gedeejere have et CHR-besætningsnummer, og dyrene skal forsynes med et godkendt øremærke. Lam eller kid, der er født efter den 1. januar 2003, skal have to øremærker, som skal isættes senest to måneder efter fødslen. Desuden skal ejerne indberette hver gang et dyr flyttes fra en ejendom til en anden, eller når et dyr slagtes eller destrueres.

Han peger samtidig på, at reglerne ikke er så uoverskuelige for den enkelte fåreavler, som nogen måske tror.

Kort fortalt er fremgangsmåden følgende:

- Man ringer til os og får et CHR-nummer. Så får man en besætningsliste, der skal holdes ajour, så man altid kan gøre rede for, hvilke dyr man har, og hvad det er for nogen. Desuden får man en blok, som skal bruges, når man køber eller sælger dyr, siger Bjarne Madsen, som tilføjer, at øremærker til dyrene også skal bestilles hos CHR-afdelingen i Vissenbjerg.

Registreringen er foreløbig gratis frem til 2004. Udgifterne til etablering og drift af det nye registreringssystem til får og geder finansieres af de BSE-kompensationsmidler, der er tilgået landbrugserhvervet. Herefter skal udgifter til drift og eventuel videreudvikling afholdes af fåre- og gedeproducenterne.

Fårekonsulenten anbefaler, at man sætter øremærkerne i dyrene lige efter fødslen, selv om man ifølge reglerne har to måneder til at gøre det. Så har man styr på tingene. Han har samtidig en opskrift på, hvordan mærkerne sættes fast, så de ikke falder af. Det er nemlig i høj grad et spørgsmål om, hvor på øret man sætter dem fast.

- Jo tættere man kommer på dyrets hoved, og jo tykkere ørevævet er, jo færre mærker falder ud. Man skal ikke mere end en tredjedel ud ad øret fra hovedet af. Der sætter man mærkerne. Og der bliver de siddende, siger Richard Andersen, der har fået fiffet af en engelsk fåreavler.

Læs også