Faldende mælkepris forude

Trods svære markedsbetingelser har Arla Foods kunnet fastholde afregningsprisen. Det blev rost fra flere sider på kredsmødet i Tved.

Derfor udtrykte formanden for Arla Foods’ fynske og sjællandske region, Bent Juul Sørensen, Dunkær, som kredsformand ved det lokale kredsmøde i Tved sidste mandag, stolthed over, at Arla har kunnet fastholde en stort set uændret mælkepris i det forgangne år - i størrelsesorden 252,57 øre pr. kg standardmælk. Hertil kommer kvalitetstillæg og udbetaling af de personlige konti. Samtidig formåede det store dansk-svenske mejeriselskab at øge indtjeningen en smule - fra 260,68 øre pr. kg til 261,14 øre ab ejendom.

- Det er sket gennem en konstant trimning af selskabet og udvikling af nye produkter. Alene på vore to store hjemmemarkeder i Danmark og Sverige har vi lanceret 70 nye produkter sidste år.

- Men, fortsatte mejeriformanden, det bliver en kamp for at fastholde budgettet for indeværende år, hvor vi opererer med et lille fald på 4 øre. Vore konkurrenter har »fordel« af deres lavere råvarepriser, ligesom vi er mærket af det fortsatte kursdyk i dollaren, idet 30 procent af vore varer sælges i dollars.

- Alene her i januar er dollaren faldet 20 øre, og generelt er markedet præget af en meget begrænset vækst. Endvidere har krigstrommerne i horisonten også en indvirkning netop nu.

- Selv om Frans Fischler ikke kan lave EU-reformer under de igangværende WTO-forhandlinger, så har han været ud med forslag til prissænkninger på mælken på 25 procent, hvilket hos os vil svare til 64 øre pr. kg. Det skal så med, at der samtidig bliver tale om en kompensation på knap 50 procent af tabet. Jeg vil dog gerne understrege, at der er tale om Fischlers eget personlige forslag, og derfor skal det tages mindre seriøst.

- Men under alle omstændigheder er der tegn til væsentlige prisfald på længere sigt, fastslog kredsformanden og understregede vigtigheden af, at det er en borgerlig dansk regering, som skal være med til at forhandle mælkepolitikken på plads.

Jan Strandhave, Stenstrup, bemærkede dog, at han på sin afregning har svært ved at genkende de 261 øre, der alle steder nævnes som den pris, Arla-leverandørerne får for deres mælk.

- 261 øre er en gennemsnitspris, fastslog Bent Juul Sørensen i sit svar. Kløver-afskrivningen samt de personlige konti og udbetaling og forrentning af disse har indvirkning for mange, og nogen mener, at afregningstallet burde udarbejdes på en anden måde. Personligt mener jeg dog, at det er vigtigt at holde fast i et gennemsnitstal for derved at kunne sammenligne med andre mejerier. For eksempel mødte jeg forleden i Sverige en ikke-Arla leverandør. Han kunne ganske enkelt ikke fortælle mig, hvad hans mejeri betalte sine leverandører.

Læs også