Dybstrøelse og malkerobotter

Nogle stiller spørgsmålstegn ved, om der kan bruges malkerobotter, når køerne går i dybstrøelse, men for gårdejer Steffen Schmidt, Hammelev ved Vojens, er der ingen tvivl – selvfølgelig kan det fungere sammen.

Han fik malkerobotter installeret i stalden for godt et år siden, og efter en del indkøringsvanskeligheder nyder han, at han slipper for arbejdet med malkning – han sparer meget tid.

I onsdags viste han og AMS Liberty stalden frem ved et »åben robotstald«-arrangement, hvor gæsterne viste stor interesse for muligheden for at undgå at skulle bruge tid på malkningen.

Læs også